Spring hovednavigationen over
Tilbage

Klumme: Juraen skal understøtte den grønne omstilling

Advokater skal på banen med de juridiske kompetencer i den grønne omstilling – for dem er der brug for, mener Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet.

Af Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatrådet

I disse uger, hvor oversvømmelser igen sætter huse under vand, bliver klimaudfordringerne meget tydelige. Vi er nødt til at handle. Også Advokatsamfundet, selvom grundkernen i Advokatsamfundet, som er at føre tilsyn med advokater og være vagthund for retssikkerheden, ligger et stykke fra klimadagsordenen. Når jeg alligevel mener, at vi skal indgå i et utraditionelt parløb med Arkitektforeningen om udviklingsprojektet Agenda Earth, som Dreyers Fond har taget initiativ til og støtter, er det, fordi Advokatsamfundet kan være det koblingspunkt, der skal til for at få skabt nye idéer fra juraens verden til grønnere løsninger og regelsæt. Der er med garanti også allerede tænkt gode tanker på advokatkontorer, der til daglig er dybt nede i forskellige retsområder med snitflader til den grønne omstilling, og de skal frem i lyset.

Som generalsekretær sidder jeg med i styregruppen for Agenda Earth, men det er på ingen måde min vigtigste rolle i projektet. Den er i stedet, at jeg kan være med til at åbne en dør til advokater, som har en unik viden inden for miljøret, entrepriseret og et hav af andre juridiske områder, der påvirker vores muligheder i den grønne omstilling.

Andrew Hjuler Crichton

De overordnede lovgivningsmæssige rammer skal kunne håndtere den grønne dagsorden.

Andrew Hjuler Crichton

Generalsekretær i Advokatsamfundet

Mens arkitekter kan komme med bud på grønnere løsninger, når vi indretter byer, bygger nyt eller renoverer, kan advokater hjælpe med at udpege de steder, hvor den nuværende lovgivning enten spænder ben for de mest optimale løsninger for klimaet eller slet og ret bare ikke giver en gulerod til at vælge den grønneste løsning. Det kan være alt fra bygningsreglementet til planloven, men også eksempelvis forsikringsrammer kan spille ind. De overordnede lovgivningsmæssige rammer skal kunne håndtere den grønne dagsorden. Måske der med fordel kan indføres en nedrivningsafgift, som får flere til at vælge renovering frem for nybyg? Måske skal vi gøre det mindre risikofyldt at genbruge gode, solide byggematerialer? Måske skal vi se på, om reguleringen af fredede bygninger er optimal set med et grønt perspektiv? Listen er lang. Og idéerne sættes først for alvor fri, når reglerne tillader det.

Det første konkrete spor, Agenda Earth-projektet forfølger, er vandets veje. Vand har sin egen naturlige geografi, og vi ser løbende konsekvenserne ved, at den ikke medtænkes, når vi bygger. Måske skal vi tage et opgør med, hvordan vi bor og bygger. Regelsættene i samfundet skal understøtte, at vi bygger med respekt for vandets naturlige veje både af hensyn til klima og biodiversitet, men også for vores egen skyld. Måske bremser love og regler, at det sker, eller måske er de indrettet på en uhensigtsmæssig måde, så potentialet ikke bliver udnyttet. Præcis hvilke løsninger der skal til, er svært at udpege nu, men jeg har en klar forventning om, at vi gennem det juridiske spor bliver klogere. Derfor glæder jeg mig til at få banen kridtet op, og advokater kan være med til at sikre retfærdighed for planeten og en mere bæredygtig fremtid.

To arrangementer om Agenda Earth

Kickoff

Der er kickoff-arrangement for Agenda Earth d. 22. februar fra 13-16.30. Arrangementet, som arkitekter, advokater, forfattere og andre deltager i, sætter fokus på, hvad der skal til for at skabe et grønt paradigmeskift i det byggede miljø. Det afholdes i Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V, og er gratis at deltage i. Tilmeldingsfristen er 16. februar.

Læs mere om arrangementet og se programmet her.

Du kan tilmelde dig via Arkitektforeningens hjemmeside her.

Hvem ejer vandet?

Konferencen 'Hvem ejer vandet' løber af stablen 14. marts fra 12.30-17. Konferencen vil danne rammen om en diskussion af, hvilke juridiske, kulturelle og tekniske redskaber der skal i spil, så råderetten til den livsnødvendige ressource fremtidssikres. Arrangementet finder sted på Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus. Det er gratis at deltage.

Læs mere om konferencen og tilmed dig her.

Agenda Earth kort fortalt

  • Agenda Earth er et samarbejde mellem Arkitektforeningen, Dreyers Fond og Advokatsamfundet – og er støttet af Dreyers Fond.
  • Projektet kobler arkitektfaglige og juridiske kompetencer, der sammen skal genere ny viden, skubbe til både kulturelle og lovgivningsmæssige barrierer og skabe nye svar og billeder på, hvordan det byggede miljø kan bidrage effektivt til den grønne omstilling af samfundet. Det vil løbende udmønte sig i arrangementer, debatter, udstillinger, eksempelsamlinger og anbefalinger.