Spring hovednavigationen over

Når du eller din advokatvirksomhed er udtaget til tilsyn

Formålet med et tilsyn er at medvirke til, at du eller din virksomhed lever op til god advokatskik og de øvrige regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed. Det er en af Advokatrådets opgaver at føre et effektivt tilsyn med advokater og advokatvirksomheder.

Når du eller din advokatvirksomhed bliver udtaget til tilsyn, modtager du et brev fra Advokatsamfundet. I brevet fremgår de væsentligste oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. Hvordan du skal forberede dig på tilsynet afhænger af, hvilken type tilsyn du er udtaget til.

Sådan forløber tilsynet

Tilsynet foregår som udgangspunkt ved besøg i advokatvirksomhederne, men kan også i visse tilfælde blive afholdt virtuelt eller afviklet skriftligt. Måske er du blevet udtaget til et hvidvaskspecifikt tilsyn – så afholdes tilsynet ved et fysisk besøg i advokatvirksomheden.

Hvor lang til tager et tilsynsbesøg

Et tilsynsbesøg varer normalt mellem en og to timer. Fra Advokatsamfundets sekretariat deltager en tilsynsførende.

Et hvidvaskspecifikt tilsyn varer som udgangspunkt en dag. Fra Advokatsamfundets sekretariat deltager to eller tre tilsynsførende.

Advokatvirksomheden bestemmer selv, hvem der skal deltage fra firmaets side.

Hvordan foregår tilsynsbesøget

Under mødet gennemgår den tilsynsførende forskellige emner – for eksempel obligatorisk efteruddannelse, opdrags- og prisoplysninger og forpligtelser efter hvidvaskloven. Advokatsamfundets medarbejder noterer konklusionerne fra mødet i et tilsynsskema, der afslutningsvist underskrives og udleveres i kopi til advokatvirksomheden.

Er der tale om et hvidvaskspecifikt tilsyn, vil der i særlig grad være fokus på  at reglerne om hvidvask bliver overholdt, men de øvrige tilsynsemner gennemgås også under tilsynet.

Hvis ikke alle forhold er i orden

Hvis ikke alle forhold har været i orden, vil det som oftest blive aftalt, hvordan forholdene rettes op og inden for hvilken frist.

I grovere tilfælde vil den tilsynsførende forelægge sagen for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg. Udvalget tager stilling til, om sagen skal gå videre til Advokatrådet med henblik på at rejse en disciplinærsag ved Advokatnævnet.

Hvis du har brug for at vide mere

Du kan læse mere om hvordan du forbereder  tilsyn, gennemførelse af tilsynet og hvad der sker efter et tilsyn her på siden.