Spring hovednavigationen over

Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretningsgang.

Det er hensigten med idéoplæggene, at de skal tjene som inspiration til advokaters udarbejdelse af de lovpligtige hvidvaskretningslinjer i § 7 og § 8. Det betyder, at Advokatrådets sekretariat har samlet og struktureret en række relevante og nødvendige oplysninger, som skal indgå i retningslinjerne.

Advokater, der vælger at anvende idéoplæggene, skal bruge disse som udgangspunkter for færdige idéoplæg til deres egen advokatvirksomhed. Advokater skal således forholde sig til deres egen virksomheds konkrete forhold.

Det vil ikke være tilstrækkeligt, hvis idéoplæggene anvendes uden advokatens egne individuelle vurderinger af den pågældende virksomhed.

 

Idéoplæg

Idéoplæg til §16-underretning

Idéoplæg til risikovurdering

Idéoplæg til forretningsgang

Idéoplæg til politikker

 

Erklæringer 

Erklæring om ikke at have sager omfattet af Hvidvaskloven

Erklæring - ingen whistleblowerordning

 

Vejledninger

Risikovurdering efter hvidvaskloven § 7