Spring hovednavigationen over

Advokater er i visse tilfælde omfattet af hvidvaskloven. Her kan du i Advokatrådets hvidvaskvejledning finde oplysninger om, hvornår advokater er omfattet af hvidvaskloven og i Advokatrådets idéoplæg finde hjælp til at udarbejde risikovurdering, politik og forretningsgang. Der er også oplysninger om det hvidvaskspecifikke tilsyn og samarbejdet med andre myndigheder og internationale organisationer.