Spring hovednavigationen over

Når din treårige efteruddannelsesperiode er afsluttet, skal du indberette til Advokatsamfundet, hvor mange lektioners efteruddannelse du har gennemført. Du skal ikke fremsende dokumentation, men alene oplyse antallet af lektioner.

Udskudt indberetning af obligatorisk efteruddannelse

Advokatsamfundets nye medlemssystem omfatter også en ny indberetningsportal for klientkontoerklæring, tilsynserklæring og obligatorisk efteruddannelse. Den nye portal er åbnet for at modtage de første indberetninger om efteruddannelse. Har du haft periodeudløb, modtager du direkte besked, når du kan indberette.

Når din efteruddannelsesperiode udløber hvert tredje år, skal du foretage indberetning til Advokatsamfundet. Du modtager en mail fra Advokatsamfundet cirka ti dage efter periodeudløb med besked om, at du skal indberette senest tre måneder efter periodens udløb. Mailen indeholder også instruktioner om, hvordan du gør.

Hvor meget skal indberettes?

Du skal gennemføre mindst 54 lektioners efteruddannelse over en treårig periode. Indberetningen er din erklæring om, at du har opfyldt kravene om efteruddannelse.

Du kan opfylde din efteruddannelse ved både at tage kurser og længerevarende uddannelsesforløb, undervise, skrive et juridisk værk eller en artikel.

Som advokatfuldmægtig kan du endvidere medregne din eventuelle frivillige rådgivning i en retshjælp eller en advokatvagt som obligatorisk efteruddannelse.

Hvis du har været på barsel eller har været fuldtidssygemeldt, har du ret til reduktion, som skal indberettes samtidig med indberetning af dine efteruddannelsesaktiviteter. Læs mere her.

Du skal ikke fremsende dokumentation for din efteruddannelse, når du indberetter.

Hvordan indberetter du?

Du skal indberette efteruddannelse på mit.advokatsamfundet.dk, hvor du skal logge ind OG godkende erklæringen med MitID som privatperson.

Overførsel af lektioner fra sidste periode

Indberetningsportalen viser det antal lektioner, du eventuelt overførte ved sidste indberetning. Du kan rette i antallet af lektioner, hvis det er relevant. Du er altså ikke bundet af oplysninger om overførte lektioner i en indberetning. Hvis det viser sig, at du ikke ønsker at medregne et kursusbevis, justerer du blot antallet af lektioner i din næste indberetning. Det kan eksempelvis være relevant, hvis kurset er blevet underkendt, eller hvis du har mistet kursusbeviset. Hvis du modsat havde glemt et kursus sidst, kan du justere antallet af overførte lektioner i opadgående retning.

Overførsel af lektioner til næste periode

Hvis du indtaster mere end 54 lektioner i alt, kan du overføre de overskydende lektioner til næste periode. Indberetningsportalen vil automatisk foreslå overførsel af lektioner i overensstemmelse med de gældende regler for maksimal overførsel.

OBS: Selvom du ikke får overført lektionerne i systemet, er de overskydende lektioner ikke gået tabt. Det er ikke en betingelse for at kunne gøre brug af de overskydende lektioner, at de er registreret i systemet. Du kan stadig tage dem med i din næstkommende indberetning.

Indsend indberetning

Når du har indtastet dine lektioner, klikker du på ”Godkend”. Du kan ikke gemme det indtastede for at vende tilbage en anden gang.

FØLG DENNE PROCEDURE:

  1. Du skal logge ind med din private MidID og hvis du har flere roller, skal du vælge rollen som privatperson – altså dit navn.
  2. Herefter skal du udfylde felterne og slutte med at trykke på den røde knap ”Godkend”, som leder dig videre til næste skridt.
  3. Her kan du indtaste mailadresse, og så skal du igen bruge din private MitID og vælge rollen som privatperson (klik på dit navn) – herefter får du et svar, at indberetningen er indsendt.

Du kan vælge at modtage en kvittering for indberetning på mail, og du kan indtaste to mailadresser, hvis du f.eks. også ønsker at få sendt en kvitteringsmail til HR-afdelingen.

Du kan ikke rette i din indberetning

Når du først har indberettet og afsluttet med MitID, bliver indberetningen sendt, og du kan ikke rette i tallene. Du skal altså indberette alt efteruddannelse på én gang, herunder også eventuelle overskydende lektioner, du ønsker medregnet.

Hvis du har indberettet for mange lektioner til overførsel, skal du tage højde for det i din næstkommende indberetning.

Hvis har indberettet for få lektioner, skal du kontakte Advokatsamfundet.

Find svar på dine spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål på vores side om obligatorisk efteruddannelse.

Ellers kan du kontakte Advokatsamfundet på efteruddannelse@advokatsamfundet.dk // 33 96 97 98