Spring hovednavigationen over

Når din treårige efteruddannelsesperiode er afsluttet, skal du indberette til Advokatsamfundet, hvor mange lektioners efteruddannelse du har gennemført. Du skal ikke fremsende dokumentation, men alene oplyse antallet af lektioner.

Når din efteruddannelsesperiode udløber hvert tredje år, skal du foretage indberetning til Advokatsamfundet. Du modtager en mail fra Advokatsamfundet cirka ti dage efter periodeudløb med besked om, at du skal indberette senest tre måneder efter periodens udløb. Mailen indeholder også instruktioner om, hvordan du gør.

Hvor meget skal indberettes?

Du skal gennemføre mindst 54 lektioners efteruddannelse over en treårig periode. Indberetningen er din erklæring om, at du har opfyldt kravene om efteruddannelse.

Du kan opfylde din efteruddannelse ved både at tage kurser og længerevarende uddannelsesforløb, undervise, skrive et juridisk værk eller en artikel.

Som advokatfuldmægtig kan du endvidere medregne din eventuelt frivillige rådgivning i en retshjælp eller en advokatvagt som obligatorisk efteruddannelse.

Hvis du har været på barsel eller har været fuldtidssygemeldt, har du ret til reduktion, som skal indberettes samtidig med indberetning af dine efteruddannelsesaktiviteter. Læs mere her.

Du skal ikke fremsende dokumentation for din efteruddannelse, når du indberetter.

Hvordan indberetter du?

I mailen fra Advokatsamfundet efter periodeudløb får du oplyst brugernavn og kodeord, som du skal bruge til at logge ind med.

Du kan gå til indberetningssiden her.

Når du er logget ind, kommer du frem til disse felter:

Indberetning af efteruddannelse

Du skal udfylde de felter, der er relevante for dig. Du skal udfylde, hvor mange lektioner du har gennemført, herunder eventuelt overførte lektioner, dvs. det totale antal lektioner, som du vil indberette.

Overførelse af lektioner

I din indberetning skal du lægge det antal lektioner, du har gennemført, sammen med antallet af overførte lektioner fra den seneste periode.

Hvis du indtaster mere end 54 lektioner i alt, kan du overføre de overskydende lektioner til næste periode. Systemet vil automatisk spørge dig, om du ønsker at overføre lektionerne. Du overfører lektionerne ved at klikke på knappen ”Overfør nu”.

OBS: Selvom du ikke får overført lektionerne i systemet, er de overskydende lektioner ikke gået tabt. Det er ikke en betingelse for at kunne gøre brug af de overskydende lektioner, at de er registreret i systemet. Du kan stadig medregne dem med i din næstkommende indberetning.

Du er ikke bundet af de overførte lektioner, du har indberettet. Hvis det viser sig, at du ikke ønsker at medregne et kursusbevis, justerer du blot antallet af lektioner i din næstkommende indberetning. Det kan eksempelvis være relevant, hvis kurset er blevet underkendt, eller at du har mistet kursusbeviset.

Indsend indberetning

Når du har indtastet dine lektioner – og eventuelt overført lektioner til næste periode – klikker du på ”indsend”.

Herefter skal du afslutte ved at underskrive med NemID. Advokatsamfundet har først modtaget din indberetning, når du har underskrevet med NemID.

Du kan vælge at modtage en kvittering for indberetning på din mail.

Du kan også vælge at lade en kollega eller en sekretær indberette på dine vegne. Det er dog i sidste ende dit eget ansvar at sikre, at der bliver indberettet, og at der indberettes korrekt.

Du kan ikke rette i din indberetning

Når du først har indberettet og afsluttet med NemID, bliver felterne låst, og du kan ikke rette i din indberetning. Du skal altså indberette alt efteruddannelse på én gang og herunder sørge for, at eventuelle overskydende lektioner er medregnet.

Hvis du har indberettet for mange lektioner, skal du tage højde for det i din næstkommende indberetning.

Hvis har indberettet for få lektioner, skal du kontakte Advokatsamfundet.

Har du ikke NemID?

Hvis du eksempelvis er bosiddende i udlandet og ikke kan benytte NemID, skal du foretage indberetningen på en blanket. Kontakt Advokatsamfundet for at få tilsendt blanketten.

Find svar på dine spørgsmål

Find svar på dine spørgsmål på vores side om obligatorisk efteruddannelse.

Ellers kan du kontakte Advokatsamfundet på efteruddannelse@advokatsamfundet.dk // 33 96 97 98