Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål m.m.

Rejselegat

Ansøgerne er advokater fra København.
Ansøgningsfristen er én gang årligt til 1. april. Ansøgninger kan indsendes i perioden 15. marts - 1. april.

Ansøgningskriterier

Legater gives til en københavnsk advokat med en god juridisk kandidateksamen, der i sit arbejde har vist fremragende evner og en levende interesse for sit fag, som gør det sandsynligt, at vedkommende vil have stor gavn af en studierejse.

Legatet gives fortrinsvis til hel eller delvis dækning af rejseudgifter og tuition.

Legatet gives ikke til kongresrejser samt rejser med en varighed på under tre måneder, og der gives som udgangspunkt heller ikke til rejser, der allerede er påbegyndt.

Ansøgningen skal indeholde

- Bevis for den juridiske kandidatuddannelse, beskæftigelse og eventuelle videnskabelige kvalifikationer
- Udtalelse fra arbejdsgiver
- Oplysning om rejsetidspunkt, varighed (mindst tre måneder) og mål for rejsen
- Fyldig redegørelse for det faglige formål for studierejsen
- Bevis for optagelse på det ønskede uddannelsessted
- Oplysning om de forventede udgifter ved rejsen, herunder hvorledes beløbet er beregnet
- Oplysning om der er opnået eller søgt tilskud til samme formål fra anden side

Det er en forudsætning for modtagelse af legatet, at modtageren senest tre måneder efter rejsen indsender en rapport om forløbet af studieopholdet med et bevis på, at det har fundet sted.

Ansøgningsskema downloades her. Kontakt Anne Junge, Advokatsamfundet på tlf. 33 96 97 98, hvis du ønsker skemaet tilsendt i papirformat.

Det udfyldte ansøgningsskema inkl. bilag sendes som én samlet PDF-fil til Anne Junge, fonde@advokatsamfundet.dk.

Udbetaling finder sted i juni måned.

Legat til værdigt trængende

Ansøgerne er københavnske advokater.
Ansøgningsfristen er én gang årligt til 1. april. Ansøgninger kan indsendes i perioden 15. marts - 1. april.

Ansøgningskriterier

Legatet gives til en praktiserende københavnsk advokat med kontoradresse i 1. eller 2. kreds, der uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder eller til rekreationsrejser for advokater eller deres pårørende eller til deres efterlevende, fraskilte eller fraseparerede ægtefæller samt børn under 25 år.

Ansøgningen skal indeholde
- Kort motivation af ansøgningen
- Kopi af seneste skatteopgørelse (R75) samt eventuel ægtefælles skatteopgørelse
- Opgørelse over egne samt eventuel ægtefælles formueforhold

- Lægelig udtalelse i forhold til behovet for en rekreationsrejser

- For børn under 25 år skal vedlægges dokumentation for igangværende uddannelse, såfremt dette er tilfældet

Ansøgningsskema downloades her. Kontakt Anne Junge, Advokatsamfundet på tlf. 33 96 97 98, hvis du ønsker skemaet tilsendt i papirformat.

Det udfyldte ansøgningsskema inkl. bilag sendes som én samlet PDF-fil til Anne Junge, fonde@advokatsamfundet.dk.

Udbetaling finder sted i juni måned.

Hæderslegater

Bestyrelsen uddeler derudover hæderslegater der, uden ansøgning, tildeles advokater som en anerkendelse af modtagerens fortjenester på specielle områder eller i almindelighed.

Udbetaling finder sted i juni måned.

 

Bestyrelse:
Advokat Kasper Mortensen (formand)
Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton
Advokat Mikkel Holm Nielsen

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Sagførernes Auktioners Legat