Spring hovednavigationen over

Uddannelse

Der stilles høje krav til advokater for at sikre, at alle klienter får varetaget deres interesser af en kompetent rådgiver. For at blive advokat skal man igennem et tre-årigt fuldmægtigforløb og bestå eksamen og retssagsprøve, og når man er advokat, har man pligt til livslangt at efteruddanne sig.

Computer
Obligatorisk efteruddannelse

Fjernundervisning i en coronatid

Digital efteruddannelse kan give kursuspoint på samme måde som et fysisk kursus, hvis det fremgår af kursusbeviset, at advokaten har været til stede under kurset, og de øvrige formkrav til kursusbeviset er opfyldt. Advokatrådets uddannelsesudvalg har udstukket retningslinjerne for deltagelseskrav og dokumentation.