Spring hovednavigationen over

Advokatvagten er et tilbud om gratis rådgivning af en advokat eller en advokatfuldmægtig, her og nu.

Har du brug for en vurdering af et juridisk problem i forbindelse med for eksempel skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, leje af bolig, arveforhold, erstatning mv., kan advokatvagten give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst muligt kommer videre.

Advokater og advokatfuldmægtige arbejder gratis og frivilligt i advokatvagten. Du kan derfor kun forvente at modtage en kort vurdering af din sag, for eksempel:

  • Er der overhovedet tale om et juridisk problem, og bør det forfølges?
  • Er det praktisk og økonomisk muligt at gå videre med sagen i retssystemet?
  • De økonomiske konsekvenser i forbindelse med juridisk bistand på et advokatkontor og en eventuel retssag.

Advokatvagten giver kun mundtlig rådgivning. Du kan derfor ikke få skrevet breve, ansøgninger og dokumenter, men Advokatvagten kan vejlede dig om, hvor du kan få det gjort. Ligeledes kan advokatvagten oplyse dig om reglerne for fri proces, offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, adgang til klagenævn og andre institutioner.