Spring hovednavigationen over

Færøerne og Grønland har egne love, der regulerer deres retsvæsen, men reglerne er meget lig de danske.

Færøerne og Grønland har deres egen retsplejelov.

Både den færøske og grønlandske retsplejelov indeholder regler for advokater og drift af advokatvirksomhed, som minder meget om de danske regler.

Advokatrådet er tilsynsmyndighed for advokater på Færøerne og Grønland, og Advokatnævnet er disciplinærmyndighed.

Advokatnævnet behandler også klager over salær og adfærd vedrørende færøske og grønlandske advokater fra andre end Advokatrådet.

Advokater etableret på Færøerne og Grønland er som alle andre advokater omfattet af Advokatsamfundets vedtægter, ligesom de advokatetiske regler har samme status på Færøerne og Grønland som i Danmark.

Advokater på Færøerne og Grønland tilhører organisatorisk 1. kreds.

Den færøske retsplejelov, nr. 964/2020

Den grønlandske retsplejelov, lovbekendtgørelse nr. 1581/2016