Spring hovednavigationen over

Din advokats pligter og ansvar

Alle advokater er underlagt en høj etisk standard og skal leve op til en række pligter, som samlet set kaldes ”god advokatskik”. Reglerne er fastlagt i lovgivningen og af domstolene og Advokatnævnet. Du kan læse mere om god advokatskik i Advokatrådets vejledning ”De advokatetiske regler”.

Tavshedspligt

Advokater har tavshedspligt og skal altid fungere som klientens betroede, der alene handler i sin klients interesse. Det gælder alle forhold, som advokaten får viden om i kraft af sit arbejde som advokat. Advokaten kan straffes, hvis advokaten uberettiget videregiver oplysninger. Tavshedspligten betyder, at klienter, herunder sigtede i en straffesag, med sindsro kan fortælle advokaten om sagen.

Interessekonflikter

Advokater har pligt til at sikre sig, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt. Advokaten må ikke rådgive to parter i den samme sag, hvis parterne har modstridende interesser. Det kunne eksempelvis være både far og mor i en forældremyndighedssag. Advokaten må heller ikke have personlige interesser, der er modstridende med klientens.

Spørg om prisen

Din advokat har pligt til at oplyse om prisen på din rådgivning. Henvender du dig til en advokat som forbruger, skal advokaten på skrift oplyse, hvad han forventer, at prisen for rådgivningen bliver. Hvis det er svært at overskue sagens omfang, har du krav på enten at få et overslag over, hvad det cirka vil koste at få advokatens råd i din sag, eller at få at vide hvordan prisen i sidste ende bliver beregnet.

Er du erhvervsdrivende, skal advokaten kun oplyse om prisen på skrift, hvis du beder om det.

Regler for betroede penge

Når en advokat modtager penge på vegne af en klient, skal pengene indsættes på en særlig konto i en bank, en såkaldt klientbankkonto. På den måde bliver klienternes penge holdt fuldstændig adskilt fra advokatvirksomhedens egne penge. Pengene bliver omfattet af de særlige krav, der stilles til advokaterne for behandling af betroede midler. Eksempelvis skal advokaten hver eneste arbejdsdag kontrollere, at der står lige så mange penge på klientbankkontoen, som advokaten ifølge sit bogholderi har modtaget på vegne af klienterne.

Ansvar og forsikring

Advokaten har pligt til at forsikre sig mod dine og andres tab som følge af, at advokaten eller advokatens personale har begået fejl. Forsikringssummen skal være på mindst 2,5 mio. kr. Desuden skal advokaten have en garanti som sikkerhed mod, at advokaten eller personalet uretmæssigt hæver dine penge. Garantisummen skal være på mindst 5 millioner kr.

Læs mere om advokaters erstatningsansvar