Spring hovednavigationen over

En ansat i et advokatselskab, som ikke selv er advokat, kan blive medejer af selskabet, hvis den ansatte består den såkaldte Partnerprøve.

Partnerprøven er en skriftlig prøve i de regler, der har særlig betydning for advokaterhvervet. Formålet er at afklare, om du opfylder betingelserne for at eje aktier eller anparter i advokatselskabet, og at du demonstrerer, at du har kendskab til de særlige regler advokater er underlagt.
 
Prøven er relevant for personer, der ikke er advokater, men som arbejder for advokatselskabet og skal indtræde i ejerkredsen. Som ansat i selskabet kan du –sammen med eventuelt andre ikke-advokater – eje i alt mindre end en tiendedel af advokatselskabets kapital. Reglerne findes i retsplejelovens § 124 c og i bekendtgørelsen om partnerprøven.

Om partnerprøven

Advokatsamfundet udbyder prøven mindst en gang årligt. Det er også Advokatsamfundet, der fastsætter de nærmere regler om tilmelding og betaling.

Prøven afholdes på Københavns Universitet, Søndre Campus, og varer to timer.

Tilmelding

Du kan tidligst tilmelde dig til partnerprøven, når du har indgået en betinget eller endelig aftale om at købe eller tegne aktier eller anparter i et advokatselskab. Advokatselskabet kan således godt betinge sig, at du har bestået partnerprøven, før en endelig overdragelse finder sted.

Så snart der er sket en endelig erhvervelse af aktier eller anparter, er du – hvis du ikke tidligere har bestået prøven – forpligtet til at tilmelde dig den førstkommende partnerprøve. Du skal medsende dokumentation for din ansættelse i advokatselskabet og aftalen om køb af ejerandele.

Reeksamen

Du har to forsøg til at bestå. Består du ikke første gang, er du forpligtet til at deltage i en reeksamination. Reeksamen afholdes senest to måneder efter den ordinære prøve.

Hvis du ikke består

Hvis du ikke tilmelder dig og består prøven, er du forpligtet til at sælge dine aktier eller anparter i advokatselskabet. Tilsvarende er selskabets øvrige deltagere forpligtet til at gennemføre en tvangsindløsning, hvis der ikke sker en aftalemæssig overdragelse. Hvis reglerne tilsidesættes kan partneren, selskabsdeltagerne og advokatselskabet indbringes for Advokatnævnet.

Partnerprøven 2023

Prøven afholdes mindst en gang om året efter behov. I 2023 blev prøven afholdt den 25. oktober på Københavns Universitet, Søndre Campus. Hvis du har erhvervet aktier eller anparter i et advokatselskab, skal du kontakte Advokatsamfundets uddannelsesafdeling på uddannelse@advokatsamfundet.dk eller Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, vedrørende tilmelding til næste prøve. Det er endnu ikke afgjort, hvornår prøven afholdes i 2024.

Opgaver fra tidligere prøver

2020 Opgave med rettevejledning

2021 Opgave med rettevejledning 

2022 Opgave med rettevejledning

2023 Opgave med rettevejledning

Så snart der er sket en endelig erhvervelse af aktier eller anparter er du – hvis du ikke tidligere har bestået prøven – forpligtet til at tilmelde dig den førstkommende partnerprøve.