Spring hovednavigationen over

Regler for advokater

Du har som advokat en række forpligtelser, der er med til at sikre borgernes tillid til dig og hele advokatstanden. Det gælder blandt andet overholdelse af tavshedspligten og deltagelse i obligatorisk efteruddannelse.

De advokatetiske regler

Advokatrådet har moderniseret de advokatetiske regler med virkning fra den 1. september 2022, så de tager højde for nye domme og kendelser, og bedre dækker den måde advokater virker på i dag frem for de gamle regler, der havde mere end ti år på bagen.

Revideret hvidvaskvejledning til advokater

Med en ny, revideret vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering vil Advokatrådet sikre, at advokater har en række praktiske eksempler og uddybende beskrivelser af de omfattende og komplekse procedurer, man som advokat skal overholde. Vejledningen er udgivet i september 2022.

Advokatetik

En klar og entydig opdrags- og prisoplysning

Manglende eller utilstrækkelig opdrags- og prisoplysning er en tilsidesættelse af god advokatskik og tillige temaet i mange klagesager i Advokatnævnet. I Advokaten 3/2020 gennemgås de grundlæggende krav til en fyldestgørende opdrags- og prisoplysning.

Vejledning

Information om hvidvaskloven

Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater om hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretningsgang.