Spring hovednavigationen over

Regler for advokater

Du har som advokat en række forpligtelser, der er med til at sikre borgernes tillid til dig og hele advokatstanden. Det gælder blandt andet overholdelse af tavshedspligten og deltagelse i obligatorisk efteruddannelse.

Advokatetik

En klar og entydig opdrags- og prisoplysning

Manglende eller utilstrækkelig opdrags- og prisoplysning er en tilsidesættelse af god advokatskik og tillige temaet i mange klagesager i Advokatnævnet. I Advokaten 3/2020 gennemgås de grundlæggende krav til en fyldestgørende opdrags- og prisoplysning.

Vejledning

Information om hvidvaskloven

Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater om hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretningsgang.