Spring hovednavigationen over

Langt de fleste danskere er dækket af en retshjælpsforsikring. En retshjælpsforsikring dækker udgifter i forbindelse med retssager mv., som man bliver involveret i.

Er du dækket af en retshjælpsforsikring?

Har du en familieforsikring, en husforsikring eller en kaskoforsikring på en bil eller en båd, er du i en lang række tilfælde samtidig dækket af en forsikring, som også omfatter udgifter til retshjælp og udgifter til en advokat.

Forsikringen dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod f.eks. ikke en klage til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager, der er dækket af din retshjælpsforsikring. Dækningsgraden er beskrevet i din forsikringspolice. Tag derfor policen med til din advokat, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag.

Hvad betyder det at være dækket

Hvis du er dækket af en forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne i sagen bortset fra en mindre selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Du skal også være opmærksom på, at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum – f.eks. på 125.000 kr. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale resten af sagen.