Spring hovednavigationen over

På kurset Relationen mellem advokat og klient lærer du blandt andet at analysere og vurdere klientens fremstilling af faktum og klientens egentlige behov, at gennemføre en klientsamtale systematisk og at spørge målrettet. Du lærer også om betydningen af persontypologier i klientrelationen. Kurset varer 2 dage.

Læreplan for Relationen mellem advokat og klient

Formål

Det er en del af advokatens rådgivningsopgave at identificere og juridisk kvalificere den problemstilling, klienten præsenterer. Derfor skal advokatfuldmægtige lære at analysere og vurdere klientens fremstilling af faktum og klientens egentlige behov, at gennemføre en klientsamtale systematisk og at spørge målrettet. I denne relation ligger også, at advokaten kender klientens persontyper i forhold til konflikter, og hvordan man inddrager dette i konflikthåndteringen.

Faglige mål

Deltagerne på advokatuddannelsen skal kunne:

  • forstå hvordan man skaber en dybdegående kritisk dialog med en klient
  • analysere og vurdere en konkret sag ved hjælp af WHAT / WHY / HOW-modellen, situationsanalysemodellen og BALA-modellen, herunder formulere klientens succeskriterier og opstille en løsningsmodel,
  • forstå betydningen af persontypologier i klientrelationen,
  • anvende teori om konflikthåndtering og tilrettelægge rådgivning i forhold til dette.

Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Model til situationsanalyse
  • WHAT / WHY / HOW-modellen
  • BALA-modellen
  • Model med de fire grundlæggende personlighedstyper
  • Konflikttrappen/Harvard-modellen