Spring hovednavigationen over

FATF og andre internationale organisationer

Danmark indgår i et tæt samarbejde med andre lande såvel som internationale organisationer som FATF og Europarådet.

FATF (Financial Action Task Force) er en sammenslutning af lande som har indvilliget i, at deres respektive indsats mod hvidvask og terrorfinansiering evalueres af uafhængige assessorer understøttet af FATF’s sekretariat.

Danmark blev senest i 2016-2017 evaluereret af FATF, og den afsluttende rapport viste, at der var en række områder, hvor FATF fandt, at Danmark ikke fuldt ud levede op til FATF’s anbefalinger. Dette har medført en række danske tiltag i form af øget samarbejde mellem tilsynsmyndigheder, flere ressourcer, lovændringer og skærpet tilsyn med brancherne.

Danmark har i den forbindelse løbende været i kontakt med FATF for at orientere om ændringerne for at sikre, at FATF har et retvisende indtryk af Danmarks samlede indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokatrådet har igennem det løbende samarbejde i HvidvaskForum bidraget med beskrivelser af lovgrundlaget og resultaterne af Advokatrådets tilsyn med advokaters efterlevelse af pligterne i hvidvaskloven.

Udover FATF har andre organisationer evalueret Danmark. Europarådet har i 2020 gennemført en evaluering af Danmarks implementering af 4. hvidvaskdirektiv, som er grundlaget for den gældende hvidvasklov. Dette har ligeledes medført, at Advokatrådet har afsat mange ressourcer til at beskrive lovgrundlag, processer og resultater.