Spring hovednavigationen over

Dine pligter over for klienten

Du har som advokat en række pligter over for dine klienter. Nogle af pligterne varer ved, selvom du deponerer din beskikkelse.

Når du modtager din advokatbeskikkelse, aktiveres en række forpligtelser for dig som advokat. Forpligtelserne gælder, så længe du bevarer beskikkelsen – og nogle gælder længere.

Pligterne fremgår af retsplejeloven, hvidvaskloven og anden lovgivning og af praksis fra Advokatnævnet og domstolene, når de prøver kendelser fra Advokatnævnet. En del af pligterne er beskrevet i de Advokatetiske Regler. Det gælder eksempelvis tavshedspligt, at du skal undgå interessekonflikter, og at du skal optræde i overensstemmelse med god advokatskik.

De fleste af disse pligter skal sikre, at klienten beskyttes og behandles bedst muligt. Dermed er din overholdelse af pligterne med til at sikre tilliden til dig og til hele advokatstanden.