Spring hovednavigationen over

Advokatnævnets Praksissamling

I Advokatnævnets Praksissamling (tidligere kaldet "Vidensdatabase") ligger der en lang række anonymiserede kendelser og domme som giver en nem adgang til praksis vedrørende god advokatskik.

I Advokatnævnets Praksissamling ligger der en lang række anonymiserede kendelser og domme som giver en nem adgang til praksis vedrørende god advokatskik. Praksissamlingen bliver løbende udbygget med flere kendelser samt domme og artikler om god advokatskik.

Gå til Advokatnævnets Praksissamling