Spring hovednavigationen over

Hvad sker der efter et tilsyn?

Såfremt den tilsynsførende konstaterer mangler, henstiller den tilsynsførende, at du retter op på manglerne inden en af Advokatrådet fastsat frist.

Hvis du ikke følger den tilsynsførendes henstilling om at rette op, vil dette blive afløst af et påbud. Hvis påbuddet ikke opfyldes, forelægges sagen for Advokatrådet til afgørelse af, om forholdet skal forfølges disciplinært.

Såfremt den tilsynsførende i forbindelse med tilsynet konstaterer ikke-uvæsentlige mangler, f.eks. at du i en del af de udtagne sager ikke har overholdt din forpligtelse til at sende skriftlig opdrags- og prisoplysning eller gennemføre kundeskab i sager omfattet af hvidvaskloven, kan den tilsynsførende beslutte, at der gennemføres et genbesøg inden for de næste 6-12 måneder til kontrol af sager, som er oprettet efter den dag, tilsynet gennemføres. Væsentlige mangler kan indebære, at sagen uden videre forelægges for Advokatrådet til afgørelse af, hvorvidt forholdet skal forfølges disciplinært.