Spring hovednavigationen over

Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 26 a forpligtet til årligt at offentliggøre oplysninger om antal modtagne indberetninger om mulige overtrædelser af hvidvaskloven, antal modtagne underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2, samt hvor mange, der er videresendt til Hvidvasksekretariatet.