Spring hovednavigationen over

Udvalget har ansvaret for tilsynet med, at advokater overholder deres pligter.

Udvalgets opgaver

Udvalget sikrer, at advokaters adfærd er i overensstemmelse med god advokatskik. Udvalget tager således løbende stilling til, om advokater efterlever deres advokatpligter og kan herunder tage skridt til, at advokater indbringes for Advokatnævnet. Det er dog ultimativt Advokatrådet, der beslutter, om en sag skal indbringes for Advokatnævnet.

En anden af udvalgets opgaver er at vurdere hensigtsmæssigheden af de regelsæt, som regulerer advokaters forhold, og udtale sig om konkrete spørgsmål vedrørende klientkonto og indholdet af god advokatskik. 

Udvalget overvåger også, om advokaterne lever op til de krav, der stilles til behandling af klientmidler i klientkontovedtægten, ligesom det varetager reglerne om forebyggelse af hvidvask og de vedtægtsbestemte opgaver vedrørende Erstatningsfonden.

Medlemmer:

Advokat Klavs V. Gravesen (formand)
Advokat Lone Brandenborg
Advokat Peter Breum
Advokat Kristian Dalsgaard
Advokat Simon Frøsig
Advokat Charlotte Krarup
Advokat Michael Kjær Lauritsen
Advokat Bjørn Nielsen
Advokat Bolette Wildt
Advokat Karen Wung-Sung 

Sekretariat:

Sekretær Sarah Lophaven Simonsen (udvalgssekretær)
Souschef Rikke Lundby Rosa (udvalgssekretær)

Læs interview med formanden for regel- og tilsynsudvalget

Hellere forebyggelse end ærgerlige sager

Karen Wung-Sung, formand for regel- og tilsynsudvalget, fortæller om udvalgets formål og arbejde.

Læs interviewet her