Spring hovednavigationen over

Ved ansøgning om retshjælpsdækning kan du benytte en særlig elektronisk blanket.

I samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater har Forsikring & Pension udarbejdet en elektronisk anmeldelsesblanket til brug for anmeldelse af en tvist under den private retshjælpsforsikring. Formålet med anmeldelsen er at optimere anmeldelsesprocessen. I anmeldelsen skal advokaten fortælle, hvad tvisten handler om, samt oplyse efter hvilke procesregler sagen føres. Anmeldelsen er opbygget således, at man med et klik kan komme ind på den relevante bestemmelse i betingelserne for retshjælpsforsikringen.

Elektronisk anmeldelsesblanket