Spring hovednavigationen over

Priserne for kurserne, den skriftlige advokateksamen og retssagsprøven fremgår nedenfor. Hvert kursus bliver faktureret separat to til fire uger inden kursusstart. Du skal have bestået den juridiske kandidateksamen, før du kan deltage i kurserne.

Hvert kursus bliver faktureret separat to til fire uger inden kursusstart. I 2024 koster eksempelvis et tredageskursus med overnatning fra første til sidste kursusdag 8.200 kr. og et todageskursus med samme overnatning 5.200 kr. Fakturaen bliver udstedt til din arbejdsgiver, medmindre andet er aftalt.

Den samlede pris for alle otte kurser er i 2024:

  • 44.000 kr. uden overnatning
  • 53.600 kr. med overnatning mellem kursusdagene
  • 60.000 kr. med overnatning fra dagen før første kursusdag

Prisen gælder for kurser, der afvikles i 2024. Strækker et kursusforløb sig over flere kalenderår, vil prisen kunne variere fra år til år.

Den skriftlige advokateksamen er gratis.

Retssagsprøven koster 5.000 kr. 

Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag er variabel. Læs mere om prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag her.

Betingelser for deltagelse i advokatfuldmægtigkurserne

Du skal have bestået den juridiske kandidateksamen, før du kan deltage i advokatfuldmægtigkurserne.

Praktisk info inden første kursus

Mellem to og fire uger inden hvert kursus sender vi link til kursusmateriale, et program og en deltagerliste til hver kursusdeltager. Vi tager dog forbehold for ændringer i programmet. Bøger og andet materiale til brug for undervisningen bliver udleveret på kursusstedet.

Kurserne starter kl. 10.00  på første kursusdag.

Det er ikke muligt at spise aftensmad på kursusstedet, hvis du har tilmeldt dig uden overnatning, medmindre du selv aftaler og afregner dette direkte med kursusstedet.