Spring hovednavigationen over

Advokater har pligt til at indberette til Advokatsamfundet

Advokatsamfundets tilsyn er til dels baseret på oplysninger, som advokater har pligt til at indsende på bestemte tidspunkter.

Som advokat skal du løbende indsende oplysninger til Advokatsamfundet.

Der er tre faste indberetninger, som du skal indgive:

  • Den årlige klientkontoerklæring. Erklæringen skal indgives af advokater og advokatselskaber, der var aktive pr. 31. december. Den omhandler kun klientkontoforhold. Fristen for erklæringen er i 2024 den 30. april.
  • En årlig tilsynserklæring. Erklæringen skal indgives af aktive advokater og omhandler forsikringsforhold og oplysning om ejerandele i andre virksomheder, samt oplysning om advokatens sagstyper (forbrugersager og sager omfattet af hvidvaskloven). Fristen for erklæringen er i 2024 den 30. april.
  • Indberetning af obligatorisk efteruddannelse. Indberetningen skal afgives af advokater og advokatfuldmægtige, når deres individuelle treårsperiode er udløbet.

Sekretariatet udsender information og vejledning om indsendelse af klientkonto- og tilsynserklæringen i januar. Da målgrupperne for de to erklæringer ikke er sammenfaldende, udsendes informationen ad to omgange.

Herudover skal du holde Advokatsamfundet orienteret om dine kontaktoplysninger. Det vil sige, at du for eksempel skal oplyse om jobskifte til Advokatsamfundets sekretariat, eller hvis du skifter adresse.

Læs mere om nyt job eller ændringer i dine forhold her

Endelig har advokatselskaberne pligt til at underrette om ændringer i ejerkredsen.

Læs mere om ændringer i advokatselskabets ejerkreds her