Spring hovednavigationen over

Advokatrådet deltager sammen med andre tilsynsmyndigheder i et samarbejde om myndighedernes risikovurderinger og generelle foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Advokatrådet samarbejder med andre tilsynsmyndigheder i HvidvaskForum. Dette samarbejde vedrører blandt andet bidrag til internationale organisationers evaluering af Danmarks indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Dette er eksempelvis FATF’s og Europarådets evaluering af Danmark (februar 2021).

Derudover deltager Advokatrådet i en arbejdsgruppe om udarbejdelse af casebaseret undervisningsmateriale til blandt andet advokater vedrørende forpligtelserne efter hvidvaskloven.

Advokatrådet prioriterer at deltage i samarbejdet med andre myndigheder om at forebygge hvidvask og terrorfinansiering for at reducere risikoen for, at advokater involveres i hvidvask og terrorfinansiering.

Læs mere om HvidvaskForum her.