Spring hovednavigationen over

Advokaten har et ansvar for det arbejde, han udfører. Hvis du for eksempel har lidt et tab, fordi din advokat har begået en fejl, kan du have krav på erstatning. Du kan søge erstatning på flere måder. Her finder du information om advokaternes forsikring og den fond, der yder erstatning.

Ansvarsforsikring

Alle advokater skal have en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker tab som følge af professionelle fejl, en advokat måtte begå. Hvis advokaten har begået sådan en fejl, har han har pligt til at anmelde dette til sit forsikringsselskab.

Garantiordning

Alle advokater skal også have en garantiordning. Den er beregnet til at dække, hvis din advokat uberettiget har taget dine penge, der står på klientbankkontoen.

Erstatningsfonden

Hvis du konstaterer en fejl begået af din advokat, som kan lede til et tab, eller din advokat uberettiget har forbrugt midler, som du har betroet advokaten, kan du søge om erstatning her:

Erstatningsfonden