Spring hovednavigationen over

Læs om processen fra vi beslutter at slå en ledig stilling op, og til stillingen bliver besat.

Sådan ansætter vi nye medarbejdere

Når vi har en ledig stilling i en af vores afdelinger, fastlægger chefen for afdelingen i samarbejde med HR forløbet for ansættelsesprocessen. Ledige stillinger slås op på Advokatsamfundets intranet, her på hjemmesiden, på LinkedIn og på relevante jobportaler. Det er dog ikke alle stillinger, der annonceres eksternt – eksempelvis hvis et job kan besættes med kvalificerede medarbejdere fra en af vores andre afdelinger.


Når du søger en stilling

Når du søger job i Advokatsamfundet, vil du altid få en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen.

I forbindelse med hver ansættelse, nedsætter vi et ansættelsesudvalg. Det består typisk af afdelingschefen, en repræsentant fra HR og en medarbejder fra afdelingen. Ansættelsesudvalget deltager i samtalerne.
Når ansøgningsfristen er udløbet, udvælger ansættelsesudvalget de ansøgere, der skal til samtale. De indkaldes pr. mail eller telefonisk med efterfølgende bekræftelse. Vi oplyser altid, hvem der deltager i samtalen.

Som regel holder vi en første og en anden ansættelsessamtale, men det kan forekomme, at vi holder en enkelt samtale. Til samtalen oplyser vi, hvornår du kan forvente at høre fra os igen. Til nogle stillinger anvender vi tests som en del af ansættelsesforløbet.


Under samtalen

Under samtalen stiller vi spørgsmål til din faglige og personlige baggrund og du får også mulighed for at få afklaret dine spørgsmål. Når Advokatsamfundet ansætter nye medarbejdere, lægger vi ikke alene vægt på de faglige kompetencer, men har også fokus på samarbejde, og hvordan medarbejderen passer ind i vores kultur og overordnede formål.


Efter samtalen

Når det er besluttet, hvem der skal ansættes, kontakter vi den pågældende telefonisk. Inden kontrakten kan underskrives vil vi typisk indhente en reference, og så skal vilkårene forhandles på plads. Opnås der enighed tilbyder vi ansøgeren stillingen og sender et ansættelsesbrev til den ny medarbejder.

Hvis du har været til samtale, men ikke har fået stillingen, vil du blive ringet op af chefen for den afdeling, der søger en ny medarbejder. På den måde er du sikker på at kunne få en uddybende tilbagemelding, og processen kan for begge parter rundes af på en god måde.

Hvis du ikke har været udvalgt til en samtale, vil du modtage en mail med afslag på din ansøgning.

Under samtalen stiller vi spørgsmål til din faglige og personlige baggrund og du får også mulighed for at få afklaret dine spørgsmål.