Spring hovednavigationen over

Det Internationale udvalg varetager en række funktioner i forbindelse med Advokatrådets internationale virke, herunder særligt overvågning af internationale forslag og tendenser, som er af væsentlig betydning for advokater, og som Advokatrådet efter sin vedtægt i øvrigt har til opgave at beskæftige sig med.

Kommissorium

Det Internationale Udvalg varetager en række funktioner i forbindelse med Advokatrådets internationale virke, herunder særligt overvågning af internationale forslag og tendenser, som er af væsentlig betydning for advokater, og som Advokatrådet efter sin vedtægt i øvrigt har til opgave at beskæftige sig med.

Det Internationale Udvalg varetager særligt opgaver i relation til arbejdet i CCBE, men også Advokatrådets arbejde i IBA og andre internationale fora kan omfattes af udvalgets ansvarsområde.

Det Internationale Udvalg har således blandt andet til opgave at bistå Advokatrådet ved:

  • Udvælgelse og håndtering af fokusområder inden for den af Advokatrådet til enhver tid vedtagne prioritering af det internationale arbejde
  • Koordinering og vidensdeling med Advokatrådets øvrige udvalg
  • Koordinering og udvikling af opgavevaretagelsen i CCBE's komiteer og arbejdsgrupper
  • Forberedelse og afholdelse af CCBE Forum møder (som en del af samarbejdsaftalen med Danske Advokater)
  • Synliggørelse og konkretisering af det internationale arbejde og dets betydning for den danske advokat og det danske retssamfund

Udvalget har følgende medlemmer:

Medlemmer:

Advokat Per Hemmer (formand)
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard 
Advokat Anne Birgitte Gammeljord
Advokat Sonny Gaarslev
Advokat Jørgen Bek Weiss Hansen
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Morten Lau Smith
Advokat Bolette Wildt

Sekretariat: 

Chefkonsulent Ida Søholm (udvalgssekretær og Head of Delegation i CCBE)