Spring hovednavigationen over

Det internationale udvalg varetager en række funktioner i forbindelse med Advokatrådets internationale virke, herunder særligt overvågning af internationale forslag og tendenser, som er af væsentlig betydning for advokater, og som Advokatrådet efter sin vedtægt i øvrigt har til opgave at beskæftige sig med.

Kommissorium

Det internationale udvalg varetager en række funktioner i forbindelse med Advokatrådets internationale virke, herunder særligt overvågning af internationale forslag og tendenser, som er af væsentlig betydning for advokater, og som Advokatrådet efter sin vedtægt i øvrigt har til opgave at beskæftige sig med.

Det internationale udvalg varetager særligt opgaver i relation til arbejdet i den europæiske sammenslutning af advokatsamfund (CCBE), men også Advokatrådets arbejde i IBA og andre internationale fora kan omfattes af udvalgets ansvarsområde.

Det internationale udvalg har således blandt andet til opgave at bistå Advokatrådet ved:

  • Udvælgelse og håndtering af fokusområder inden for den af Advokatrådet til enhver tid vedtagne prioritering af det internationale arbejde
  • Koordinering og vidensdeling med Advokatrådets øvrige udvalg
  • Koordinering og udvikling af opgavevaretagelsen i CCBE's komitéer og arbejdsgrupper, herunder udpegning af danske medlemmer
  • Synliggørelse og konkretisering af det internationale arbejde og dets betydning for den danske advokat og det danske retssamfund

Udvalget har følgende medlemmer:

Medlemmer:

Advokat Per Hemmer (formand)
Advokat Simon Frøsig
Advokat Anne Birgitte Gammeljord
Advokat Sonny Gaarslev
Advokat Jørgen Bek Weiss Hansen
Advokat Morten Lau Smith
Advokat Bolette Wildt

Sekretariat: 

Ditte Nissen Lund, Head of International Relations (udvalgssekretær)
Nina Gundlach Thorstholm, International Relations Associate