Spring hovednavigationen over

EU-borgere – sådan bliver du advokatfuldmægtig og advokat i Danmark

Som EU-borger med en juridisk eksamen har du forskellige muligheder for at blive advokatfuldmægtig eller advokat i Danmark, hvis du opfylder bestemte krav.

Vil du være advokatfuldmægtig i Danmark?

Du kan som hovedregel kun blive advokatfuldmægtig i Danmark, hvis du har en dansk bachelor-og kandidateksamen i jura. Dette krav kan dog afviges, hvis visse betingelser opfyldes.

Hvis du har en juridisk eksamen fra et andet EU-land, der svarer til niveauet for en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, kan Civilstyrelsen fastsætte en prøvetid på op til tre år, hvor du skal være ansat hos en advokat, eksempelvis som juridisk konsulent.

Prøvetiden skal sikre, at du får det fornødne kendskab til dansk procesret, og at du kan dansk på et sådant niveau, at du kan gennemføre en hovedforhandling på forsvarlig vis.

Efter prøvetiden skal din arbejdsgiver erklære, at du er egnet til at give møde i retten, og du vil derefter kunne ansættes som advokatfuldmægtig på samme vilkår som advokatfuldmægtige med en dansk juridisk kandidateksamen. En del af prøvetiden vil kunne medregnes i de tre års fuldmægtigtid.

Ansøgning om at blive advokatfuldmægtig i Danmark på baggrund af en juridisk eksamen fra et andet EU-land skal sendes til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Prøvetiden skal sikre, at du får det fornødne kendskab til dansk procesret, og at du kan dansk på et sådant niveau, at du kan gennemføre en hovedforhandling.

Vil du praktisere som advokat i Danmark?

Hvis du allerede har ret til at praktisere som advokat i et andet EU-land, har du forskellige muligheder for også at praktisere i Danmark.

Registrering under hjemlandets titel – ”EU-advokat”

Du har som indehaver af advokattitlen i et andet EU-land mulighed for at etablere dig i Danmark under den titel, som du har ret til at bruge i dit hjemland, jf. artikel 2 i etableringsdirektivet (98/5/EF) og § 1 i bekendtgørelse nr. 1431 af 11. december 2007 om EU-advokaters etablering her i landet.

Etableringen indebærer dog ikke, at du opnår ret til at anvende den danske advokattitel.

Som såkaldt ”EU-advokat” skal du registrere dig i Advokatsamfundet under hjemlandets titel. Herefter kan du møde for danske domstole, dog med det forbehold, at du skal møde sammen med en dansk advokat i sager, hvor der efter dansk ret er pligt til at møde med en advokat i retten.

Du kan som ”EU-advokat” opnå møderet for landsretten mv. efter de almindelige regler herom, jf. § 4 i bekendtgørelsen om etablering.

Ansøgning om at blive registreret som EU-advokat skal sendes til Advokatsamfundet via ansøgningsformularen på hjemmesiden: https://www.advokatsamfundet.dk/english/eu-lawyer/formularside/

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til postkasse@advokatsamfundet.dk eller ringe på tlf. 33 96 97 98.

Bliv dansk advokat efter prøvetid

Hvis du har ret til at praktisere i et EU-land, har du også mulighed for at praktisere i et andet EU-land på samme vilkår som dem, der gælder for landets egne statsborgere. Dette følger af artikel 31 i anerkendelsesdirektivet (05/36/EF). I Danmark kræver det, at Civilstyrelsen anerkender din eksamen fra dit hjemland, som er en betingelse for at praktisere.

Ansøgning om anerkendelse af en udenlandsk eksamen med henblik på at blive dansk advokat rettes til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Hvis der foreligger en eksamen på niveau med en dansk juridisk kandidateksamen, vil Civilstyrelsen fastsætte en prøvetid på et til tre år, hvor du skal være ansat hos en advokat, eksempelvis som juridisk konsulent.

Prøvetiden skal sikre, at du får det fornødne kendskab til dansk procesret, og at du kan dansk på et sådant niveau, at du kan gennemføre en hovedforhandling på forsvarlig vis. Efter prøvetiden skal din arbejdsgiver erklære, at du er egnet til at give møde i retten, og du vil derefter kunne opnå dansk advokatbeskikkelse.

Bliv dansk advokat på baggrund af erfaring med det danske retssystem eller virksomhed i Danmark

Du kan fritages fra kravet om prøvetid, hvis du er registeret under dit hjemlands titel (se ovenfor), og hvis det godtgøres, at du i mindst tre år faktisk og regelmæssigt har beskæftiget dig med værtslandets retssystem. Dette følger af § 11 i etableringsbekendtgørelsen.

Du har også mulighed for at blive fritaget fra kravet om prøvetid, hvis du er registreret under dit hjemlands titel, og hvis det godtgøres, at du i mindst tre år faktisk og regelmæssigt har udøvet virksomhed i Danmark, men kun i kortere tid har beskæftiget dig med det danske retssystem. I denne situation er der dog ikke en egentlig ret til fritagelse. Dette følger af § 12 i etableringsbekendtgørelsen.

Ansøgning om beskikkelse som dansk advokat på baggrund af erfaring med det danske retssystem eller på baggrund af virksomhed i Danmark skal sendes til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg