Spring hovednavigationen over

Advokat og iværksætter? Læs her om de formelle krav, hvis du vil oprette en ny advokatvirksomhed.

Inden du som advokat starter din egen virksomhed, skal du sikre dig, at du har følgende forhold på plads.

Information til Advokatsamfundet

Det påhviler advokaten straks at give meddelelse til Advokatsamfundet ved start af ny advokatvirksomhed, jf. Advokatsamfundets vedtægt § 76a. Reglerne for personligt drevne virksomheder/interessentskaber og advokatselskaber adskiller sig en smule.

Du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Enkeltmandsvirksomhed og interessentskab
Informationen gives pr. brev eller mail til postkasse@advokatsamfundet.dk og bør omfatte:

 • navn
 • cvr-nummer og p-nummer
 • postadresse
 • telefonnummer
 • firmamailadresse
 • eventuel sikker mailadresse for firmaet (anvendes af domstolene for alle advokater i firmaet)
 • om fakturaer fra Advokatsamfundet skal sendes via e-boks, mail (oplys eventuel faktureringsmailadresse) eller brev
 • hjemmeside
 • startdato
 • navn på advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder i firmaet (og personlige mailadresser for disse)
 • eventuelt nyt forsikringsselskab og policenummer

Oplysningerne bliver offentliggjort på Advokatnøglen.dk.

Vær opmærksom på, at det i forbindelse med korrespondance og markedsføring skal fremgå, at der er tale om en advokatvirksomhed jf. De advokatetiske regler, art. 71.

Advokatselskaber (ApS, A/S og P/S)
Straks efter selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal selskabet anmeldes til Advokatsamfundet via blanket. Advokatsamfundet skal via blanketten have besked om:

 • selskabets navn, adresse, CVR-nr. og P-nr.
 • selskabets nominelle kapital og vedtægtsbestemte formål
 • selskabsdeltagernes navn, adresse, cpr-/CVR-nr.
 • selskabsdeltagernes ejerandel og stemmeandel

Du finder selskabsblanketten her

Hvis en eller flere af selskabsdeltagerne er selskaber, skal der indsendes en blanket for hvert selskab. Advokatsamfundet kan anmode om et grafisk overblik over selskabsforholdene, hvis det skønnes påkrævet. Reglerne om indberetningspligten fremgår af advokatselskabsbekendtgørelsen § 6.

Sammen med blanketten sendes oplysninger om:

 • eventuel sikker mailadresse for firmaet (anvendes af domstolene for alle advokater i firmaet)
 • om fakturaer fra Advokatsamfundet skal sendes via e-boks, mail (oplys eventuel faktureringsmailadresse) eller brev
 • hjemmeside
 • personlige mailadresser for de advokater og advokatfuldmægtige, som skal arbejde i selskabet
 • eventuelt nyt forsikringsselskab og policenummer

Oplysningerne kan sendes sikkert til postkasse@advokatsamfundet.dk.

Link til mere information om advokatselskabsreglerne.

Krav om praktisk erfaring fra advokatvirksomhed

En nybeskikket advokat, der er uddannet udelukkende ved eksempelvis domstolene, kan ikke være indehaver af en advokatvirksomhed. Det skyldes, at retsplejeloven stiller krav om, at en indehaver forudgående har været beskæftiget mindst et år på et advokatkontor som advokat eller advokatfuldmægtig. Reglen fremgår af retsplejelovens § 123.

Forsikring og garanti

Alle advokater og alle advokatselskaber, der driver advokatvirksomhed, skal have en ansvarsforsikring og en garantistillelse. Du skal derfor have styr på din forsikring i forbindelse med, at du opretter en advokatvirksomhed.

Du skal desuden give Advokatsamfundet oplysning om forsikringsselskab og policenummer samt ikrafttrædelsesdato for ordningen. Forsikringsselskaberne vil som hovedregel selv sørge for at oplyse Advokatsamfundet om den nytegnede forsikring. Reglerne fremgår af Advokatsamfundets vedtægt §§ 61 og 62.

Andre pligter, når du vil drive advokatvirksomhed

Alle advokatvirksomheder er underlagt en række pligter i henhold til blandt andet hvidvaskloven, markedsføringsloven og servicedirektivet. Vær opmærksom på disse pligter:

 • oplysningspligterne samlet i De advokatetiske regler kapitel 6.
 • pligt til at have risikovurdering, politikker og procedurer for hvidvask jf. hvidvaskloven §§ 7 og 8.
 • pligt til at have retningslinjer for interessekonflikter jf. De advokatetiske regler art. 14.