Spring hovednavigationen over

På kurset lærer du blandt andet at håndtere klientmidler korrekt og at opfylde de pligter, som advokater er underlagt efter hvidvaskloven. Gennem undervisningen i forhandling lærer du at forberede og gennemføre forhandlinger i forskellige forhandlingssituationer. Kurset varer tre dage.