Spring hovednavigationen over

Kursusudvalget fastlægger rammerne for advokatuddannelsen og -eksamen.

Justitsministeriets kursusudvalg er ansvarlig for advokatuddannelsen, den skriftlige eksamen og retssagsprøven. Udvalget er nedsat i henhold til bekendtgørelse 1473/2007 som ændret ved bekendtgørelse 1036/2011 § 12.

Udvalgets medlemmer er:
Michael Kjær Lauritsen (formand)
Advokat Simon Kristian Frøsig
Advokat Marianne Fruensgaard
Fg. kontorchef Jørgen Jørgensen
Retspræsident Christian Lundblad
Advokat Morten Lytzhøft-Olsen
Advokat Karoline Normann
Fagdirektør i Advokatsamfundet Nicolai Pii
Fogedchef Preben Veng

Sekretariat:
Chefkonsulent Charlotte Bruun Windahl (udvalgssekretær)