Spring hovednavigationen over

Kursusudvalget fastlægger rammerne for advokatuddannelsen og -eksamen.

Justitsministeriets kursusudvalg er ansvarligt for advokatuddannelsen, den skriftlige eksamen og retssagsprøven. Udvalget er nedsat i henhold til bekendtgørelse 1473/2007 som ændret ved bekendtgørelse 1036/2011 § 12.

Udvalgets medlemmer er:
Michael Kjær Lauritsen (formand)
Fg. kontorchef Jørgen Jørgensen
Advokat Simon Kristian Frøsig
Advokat Marianne Fruensgaard
Retspræsident Christian Lundblad
Advokat Morten Lytzhøft-Olsen
Fogedchef Preben Veng
Advokat Karoline Normann
Nicolai Pii

Sekretariat:
Charlotte Bruun Windahl (udvalgssekretær)