Spring hovednavigationen over

Kursusudvalget fastlægger rammerne for advokatuddannelsen og -eksamen.

Justitsministeriets kursusudvalg er ansvarlig for advokatuddannelsen, den skriftlige eksamen og retssagsprøven. Udvalget er nedsat i henhold til bekendtgørelse 1473/2007 som ændret ved bekendtgørelse 1036/2011 § 12.

Udvalgets medlemmer er:
Advokat Anders Braad (formand)
Advokat Marianne Fruensgaard
Advokat Nikolaj Linneballe
Retspræsident Christian Lundblad
Kontorchef Lisbeth Gro Nielsen
Fagdirektør i Advokatsamfundet Nicolai Pii
Advokat Frederik Simmelholt
Advokat Rasmus Thingholm
Fogedchef Preben Veng

Sekretariat:
Fagleder Charlotte Bruun Windahl (udvalgssekretær)