Spring hovednavigationen over

Advokater skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt i mange situationer, herunder ved møder, i retten, i forbindelse med akkvisition osv. På kurset Kommunikation lærer du således at forberede og fremføre kommunikation i forskellige kommunikationssituationer med retorikkens metoder. Du lærer endvidere at analysere og vurdere andres kommunikation med retorikkens begreber. Kurset varer tre dage.

Læreplan for Kommunikation

Formål
Advokater skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt i mange situationer: ved  møder, i retten, i forbindelse med akkvisition osv. Advokatfuldmægtige skal derfor lære at forberede og fremføre kommunikation i forskellige kommunikationssituationer med retorikkens metoder. De skal endvidere lære at analysere og vurdere andres kommunikation med retorikkens begreber.

Faglige mål
Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

 • have kendskab til, hvad retorik er,
 • kunne definere retorik som hensigtsbestemt kommunikation og forstå betydningen af arbejdet med forarbejdningsfaser og feedback,
 • kunne anvende følgende retoriske begreber korrekt: Inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio, logos, ethos, pathos, fokus, formål, påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse, rygdækning, standarddisposition, mundtlighed og skriftlighed,
 • kunne anvende Toulmins argumentmodel, læren om standarddisposition og læren om appelformer til at udforme en ytring eller dele af en ytring,
 • kunne anvende Toulmins argumentmodel, læren om de 5 forarbejdningsfaser og læren om appelformer til at udforme retorisk feedback på en ytring eller dele af en ytring,
 • kunne analysere en mundtlig eller skriftlig ytring med retorikkens begreber,
 • kunne vurdere hensigtsmæssigheden af en mundtlig eller skriftlig ytring.

Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

 • Janus Beyer og Helle Hvass: Retorik for advokatfuldmægtige
 • Gode råd om powerpoints
 • Gode råd om stemmen
 • Retorik der flytter stemmer
 • Noget om manuskripter