Spring hovednavigationen over

Om Advokatsamfundet

Vi arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater og værner om advokaternes uafhængighed og integritet.

Advokaternes Hus

Hvad laver Advokatsamfundet? Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton fortæller her på film

Om retssikkerhed og retssamfundet

"Vi oplever ofte, at retssikkerheden er sat under pres. Det gælder for eksempel når love bliver til, og når forvaltningen og myndigheder ikke efterlever loven."

Om retssikkerhed og retssamfundet