Spring hovednavigationen over

Om Advokatsamfundet

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Vi fører tilsyn med alle landets advokater og værner om advokaternes uafhængighed og integritet.

Advokaternes Hus
Peter Fogh, formand for Advokatrådet

Jeg tror, det er vigtigt at tilvejebringe mere viden om de kulturer, der findes på arbejdspladser. Det rummer noget af nøglen til at forstå de valg og fravalg, som kvinder – og også mænd – gør i forhold til deres karriere. Det skal vi tænke ind i den måde, vi driver virksomhed på, for at skabe et arbejdsmarked, der også fungerer godt i fremtiden,

Peter Fogh

Formand

Om retssikkerhed og retssamfundet

"Vi oplever ofte, at retssikkerheden er sat under pres. Det gælder for eksempel når love bliver til, og når forvaltningen og myndigheder ikke efterlever loven."

Om retssikkerhed og retssamfundet