Spring hovednavigationen over
Tilbage

Antropologisk projekt skal afdække diversitet i branchen

Hvordan kan advokatbranchen fastholde talentfulde kvinder og øge kønsdiversiteten i toppen? Det skal antropolog Pernille Slots Lysgaard afdække i et nyt treårigt forskningsprojekt, der er igangsat af Advokatrådet. Målet er, at resultaterne skal bredes ud til det øvrige erhvervsliv.

Kun 14 procent af partnerne i landets ti største advokatfirmaer er kvinder. Den markante forskel gør sig gældende på trods af, at flere firmaer de seneste år har iværksat initiativer som blandt andet talentprogrammer og fleksible arbejdstider for at fastholde flere kvinder, som samlet set udgør 37 procent af advokatstanden.

Et nyt projekt skal nu skabe større klarhed over, hvad der ligger bag tallene, og afdække, hvordan man kan fastholde kvindelige talenter i branchen og få flere kvinder ind i toppen af advokatvirksomhederne.

”Forskningsprojektet igangsættes i en tid, hvor fokus på at få flere kvindelige ledere er større end nogensinde før – den agenda er Advokatsamfundet også interesseret i. Der er noget skævt i, at advokatstanden ikke kan fastholde en stor talentmasse af kvindelige advokater og ledere og dermed ikke formår at afspejle det omkringliggende samfund. Vi mener faktisk også, det vil være bedre for vores retssamfund, at afspejlingen af mænd og kvinder er balanceret, da det er med til at give et bedre indblik i klienternes vilkår og problemstillinger, og da det er udtryk for, at vi tager samfundsansvar,” siger Advokatrådets formand, Peter Fogh.

En af ambitionerne med projektet er desuden at give det øvrige erhvervsliv og politikerne nogle redskaber til, hvordan der etableres et arbejdsmarked, der er mere attraktivt for kvindelige ledere, understreger Peter Fogh.

”Jeg tror, det er vigtigt at tilvejebringe mere viden om de kulturer, der findes på arbejdspladser. Det rummer noget af nøglen til at forstå de valg og fravalg, som kvinder – og også mænd – gør i forhold til deres karriere. Det skal vi tænke ind i den måde, vi driver virksomhed på, for at skabe et arbejdsmarked, der også fungerer godt i fremtiden,” siger han.

Forskningsprojektet bliver udført som et antropologisk feltstudie i to eller tre advokatvirksomheder, hvor Pernille Slots Lysgaard løbende laver deltagerobservation og interviewer ledere og medarbejdere på alle niveauer. Hun skal blandt andet se på, hvilke kompleksiteter, barrierer og dilemmaer, der er i forhold til at opnå større kønsdiversitet i advokatstanden og i topledelsen specifikt.

”Formålet med feltstudiet er at finde ud af, hvordan virkeligheden ser ud bag tallene. Hvorfor er der så få kvinder i ledende positioner i advokatbranchen, og hvordan kan og skal det forandres fremadrettet? Her er det for eksempel interessant at se på formelle sociale processer, eksempelvis afdelingsmøder og ceremonier, i forbindelse med ansættelse, afsked og barsel, men også de mere uformelle samtaler i eksempelvis kantinen. Hvordan foregår mødeafholdelserne, hvem taler, og hvem tier stille? Hvornår bliver der grinet? Hvad bliver der sagt i skåltalerne? Hvad er på spil for de enkelte aktører?” forklarer Pernille Slots Lysgaard.

Projektet finansieres gennem fondsmidler fra Deichmanns Legat og gennem bidrag fra en række advokathuse. Projektet er tilrettelagt som en treårig erhvervs-Ph.d. ved CBS, hvor antropolog Pernille Slots Lysgaard skal undersøge, om og hvordan kønsdiversitet kan forbedre forretningsgrundlaget for advokatstanden. Blandt andet ved at afdække, hvordan kvinder kan tiltrækkes og fastholdes, så man undgår talentspild.

Advokatfirmaer, der bidrager til undersøgelsen
Accura
Bech-Bruun
Bruun & Hjejle
DLA Piper
Gorrissen Federspiel
Horten
Kromann Reumert
Mazanti – Andersen
Plesner
Poul Schmith/Kammeradvokaten
SIRIUS Advokater I/S

Hvis man som advokatfirma ønsker at bidrage økonomisk til projektet eller har overordnede spørgsmål til projektet, er man velkommen til at rette henvendelse til chefkonsulent Ida Søholm på iso@advokatsamfundet.dk

Læs interview med antropolog Pernille Slots Lysgaard her 

Læs mere om kvinder i advokatbranchen i det seneste nummer af Advokaten