Spring hovednavigationen over
Tilbage

Sammenhængen mellem talent, køn og ledelse

Antropolog Pernille Slots Lysgaard ser både på de uformelle samtaler i kantinen og sociale processer på afdelingsmøderne, når hun undersøger, hvordan kvinder kan tiltrækkes og fastholdes i branchen, så man undgår talentspild.

”Det er vigtigt at fremtidssikre advokatstanden, så den fortsat er attraktiv for nationale og internationale klienter, der forventer, at advokaterne responderer på de globale megatrends vedrørende purpose, bæredygtighed og ligestilling,” siger hun.

Forskningsprojektet bliver udført som et antropologisk feltstudie i to eller tre advokatvirksomheder, hvor Pernille Slots Lysgaard løbende laver deltagerobservation og interviewer ledere og medarbejdere på alle niveauer. Hun kommer til at spørge ind til sammenhænge mellem køn, talent og ledelse – hvordan mener de eksempelvis, at den gode leder ser ud, hvornår er man et talent, og hvilken indvirkning har køn – eller har køn ikke – på, hvordan man opfatter talent og ledelse?

Pernille Slots Lysgaard skal i den forbindelse se på, hvilke kompleksiteter, barrierer og dilemmaer, der er i forhold til at opnå større kønsdiversitet i advokatstanden og i topledelsen specifikt.

”Formålet med feltstudiet er at finde ud af, hvordan virkeligheden ser ud bag tallene. Hvorfor er der så få kvinder i ledende positioner i advokatbranchen, og hvordan kan og skal det forandres fremadrettet? Her er det for eksempel interessant at se på formelle sociale processer, eksempelvis afdelingsmøder og ceremonier, i forbindelse med ansættelse, afsked og barsel, men også de mere uformelle samtaler i eksempelvis kantinen. Hvordan foregår mødeafholdelserne, hvem taler, og hvem tier stille? Hvornår bliver der grinet? Hvad bliver der sagt i skåltalerne? Hvad er på spil for de enkelte aktører?” forklarer Pernille Slots Lysgaard.

På baggrund af interviews og deltagerobservation vil Pernille Slots Lysgaard i samarbejde med CBS og Hasselt University i Belgien afholde workshops med ansatte i advokatvirksomhederne og Advokatsamfundet. Her skal konkrete forandringstiltag udvikles, og herefter bliver tiltagene præsenteret for et advisory board, som skal sikre, at tiltagene har relevans på branche- og samfundsniveau. Herefter vil de blive offentliggjort på Advokatsamfundet.dk.

Ifølge Global Gender Gap Report 2020 ligger Danmark på en 102. plads ud af 153 lande, når det gælder andelen af kvindelige topledere generelt i samfundet, hvilket er langt under de lande, vi normalt sammenligner os med. I det samlede index, der fx også ser på uddannelsesniveau, løngab og sundhed, ligger Danmark nummer 14, mens Island, Norge, Finland og Sverige ligger på en 1,2,3 og 4. plads.

 

Læs interview med Advokatrådets formand, Peter Fogh, her