Spring hovednavigationen over

Opgaverne fra de seneste to års skriftlige eksamener kan findes her som inspiration og forberedelse, hvis du selv skal op til en eksamen.

Advokateksamen den 5. april 2024

Eksamensemner:

Kursus 4 (God advokatskik I): Alle emner
Kursus 7 (Klientkonto, hvidvask og forhandling): Hvidvask og forhandling

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 31. januar 2024

Eksamensemner:

Kursus 3 (Hovedforhandling): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 25. oktober 2023

Eksamensemner:

Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle emner
Kursus 7 (Klientkonto, Hvidvask, Forhandling): Klientkonto og hvidvask

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 28. juni 2023

Eksamensemner:

Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 23. marts 2023

Eksamensemner:

Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 30. januar 2023

Eksamensemner:

Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner
Kursus 6 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 2. november 2022

Eksamensemner:

Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, bevis, advokatens rolle, § 353-mødet, præklusion og udeblivelse, Syn og skøn, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle Emner
Kursus 7 (Klientkonto, Hvidvask, Forhandling): Hvidvask

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 28. juni 2022

Eksamensemner:

Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle Emner

Eksamensopgaven