Spring hovednavigationen over

Opgaverne fra de seneste to års skriftlige eksamener kan findes her som inspiration og forberedelse, hvis du selv skal op til en eksamen.

Advokateksamen den 28. oktober 2020

Eksamensemner:

Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Tavshedspligt, Advokatens erstatningsretlige og disciplinære ansvar, Salær
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask):Forhandling og Klientkonto

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 26. juni 2020 eftermiddag

Eksamensemner:

Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Beskikkelse og advokatselskabsreglerne, Salær
Kursus 8 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 26. juni 2020 formiddag

Eksamensemner:

Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 30. januar 2020

Eksamensemner:

Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle Emner
Kursus 6 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Klientkonto

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 30. oktober 2019

Eksamensemner:

Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Sagsøkonomi, Bevis, Syn og skøn, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 4 (God Advokatskik I): Alle Emner
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Hvidvask

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 27. juni 2019

Eksamensemner:

Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 27. marts 2019

Eksamensemner:

Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, Sagsøkonomi, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 5 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Tavshedspligt, Beskikkelse og advokatselskabsreglerne, Salær
Kursus 7 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask): Forhandling

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 30. januar 2019

Eksamensemner:

Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik I): Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 8 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Enkelte regnskabsposter

Eksamensopgaven