Spring hovednavigationen over

Kollegial samtale

Advokatrådet kan indkalde dig til en kollegial samtale, hvis det må antages, at du har overtrådt dine advokatpligter.

Hvad er en kollegial samtale?

Det følger af retsplejelovens § 143, stk. 8, at Advokatrådet kan træffe bestemmelse om, at en advokat, eller en af de personer, der er nævnt i § 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, skal indkaldes til en samtale med kredsbestyrelsen i en anden kreds end den, hvor advokaten har sin virksomhed, hvis det må antages, at advokaten eller den ovennævnte person har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører.

Indkaldelse til en kollegial samtale kan eksempelvis skyldes langsom sagsbehandling, systematisk brud på salærfastsættelsesreglerne eller samarbejdsaftaler, der bringer tvivl om din uafhængighed.

Formål

Samtalen har til formål at gøre dig opmærksom på, at Advokatrådet er kommet i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at du har tilsidesat god advokatskik eller andre advokatpligter. Det er dermed også formålet at forsøge at få dig til at lægge dine sagsgange eller din adfærd om – både af hensyn til dig selv og klienterne.

Samtalen er ikke tænkt som et alternativ - men et supplement - til klagesagsbehandlingen. Du har pligt til at deltage i samtalen, og det vil efter omstændighederne blive betragtes som en tilsidesættelse af god advokatskik at udeblive fra en samtale.

Gennemførelse

I samtalen deltager kredsbestyrelsen i en anden kreds end den, hvor du har din virksomhed.

Der er fastsat nærmere regler for indkaldelse af advokaten, varsel, stedet for samtalens afholdelse og deltagere mv. i bekendtgørelse om indkaldelse af advokater mv. til en samtale med kredsbestyrelsen.