Spring hovednavigationen over

Advokat i Advokatsamfundet

Som en uafhængig organisation er Advokatsamfundet finansieret af et årligt bidrag fra advokaterne. Alle advokater er en del af Advokatsamfundet.

Når du som advokat får udleveret din beskikkelse af Justitsministeriet (Civilstyrelsen) bliver du som alle andre advokater i landet automatisk en del af Advokatsamfundet. Dermed er du også omfattet af Advokatrådets tilsyn og underlagt Advokatnævnets kompetence, som det er fastlagt i retsplejeloven og i Advokatsamfundets vedtægter.

Som advokat er du med til at finansiere Advokatrådets og Advokatnævnets arbejde. Du betaler et årligt bidrag, som fastsættes på Advokatmødet og for tiden (2022 og 2023) er 7.500 kr. ekskl. moms. I 2022 og 2023 opkræves advokater desuden 500 kr. ekskl. moms ekstra i bidrag til finansiering af Advokatsamfundets hvidvaskindsats.

I 2024 og 2025 er bidraget fastsat til 8.800 kr. ekskl. moms. (11.000 kr. inkl. moms)

Dit bidrag går til driften af Advokatsamfundet – herunder tilsynsaktiviteter, driften af Advokatnævnet, vejledning til advokater og aktiviteter Advokatsamfundet udfører for advokatstandens uafhængighed og integritet.

At Advokatsamfundet er finansieret af advokaterne er et vigtigt element i at sikre, at advokatstanden og Advokatsamfundet er uafhængige af for eksempel statslige interesser. Det skal i sidste ende sikre klienter en uvildig og fortrolig rådgivning.

Du har som advokat også nogle rettigheder. Du er valgbar og har valgret til både Advokatrådet, Advokatnævnet og advokaternes kredsbestyrelser. På den måde har du mulighed for at påvirke både beslutninger og kurs.

Herudover har du som advokat adgang til at trække på den viden, der ligger i Advokatsamfundets sekretariat, hvis du er i tvivl om forståelsen af advokatreguleringen, ønsker oplysninger om nævnspraksis eller lignende.

Du kan desuden gøre brug af Advokatsamfundets bibliotek.
Du kan i sekretariatet også bestille et CCBE/Advokatsamfundet ID-kort, som dokumenterer, at du er dansk advokat.

At Advokatsamfundet er finansieret af advokaterne, er et vigtigt element i at sikre, at advokatstanden og Advokatsamfundet er uafhængige af for eksempel statslige interesser. Det skal i sidste ende sikre klienter en uvildig og fortrolig rådgivning.