Spring hovednavigationen over

Cookiepolitik

Når du besøger vores hjemmesider – Advokatsamfundet.dk, Advokatmødet.dk og Advokatnøglen.dk bliver der indsamlet en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. På disse hjemmesider er der derfor installeret Cookiebot.

Cookiebot viser en dialogboks, der oplyser dig om brugen af ​​cookies og beder om tilladelse til at sætte cookies i din browser. Cookiebot er installeret på disse hjem­mesider, da:

  • der gøres brug af cookies, som lagres i længere tid end sessionen
  • der gøres brug af cookies, som samler statistik
  • der gøres brug af cookies, som bruges til præferencer

På siderne:

er der derimod ikke installeret Cookiebot, da:

  • der ikke gøres brug af cookies, som lagres i længere tid end sessionen
  • der ikke gøres brug af cookies (klientkonto og advokatmødet)

I Cookiebot’en kan du læse, hvad cookies er, hvilke cookies der gøres brug af, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvor længe de gemmes.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Der er i alle browsere mulighed for, at du kan slette cookies enkeltvis eller alle på én gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anven­der. Har du givet samtykke, kan dette til enhver tid trækkes tilbage ved at klikke på det lille ikon nederst i venstre hjørne på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har på grund af databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Advokatsamfundets behandling af dine oplysninger.

Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berig­tiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registre­re­des rettigheder, som du finder på Datatilsynet.dk.

For yderligere oplysninger om, hvordan Advokatsamfundet behandler dine person­oplysninger henvises til vores persondatapolitik https://www.advokatsamfundet.dk/om-advokatsamfundet/cookiepolitik/?id=33081

Klager

Du har ret til at klage over Advokatsamfundets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kon­takte Datatilsynet fra din digitale postkasse på Borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.