Spring hovednavigationen over

Design og brug af Advokatsamfundets logo

Logoet har en historie, der går 100 år tilbage. Igennem mange år har Pallas Athene været bærende figur i logoet. Hun er visdommens og retfærdighedens gudinde i græsk mytologi og understøtter advokatens rolle i samfundet i en enkel udformning, der fungerer godt såvel digitalt som på print. Advokatkapperne, som bæres i landsretten og Højesteret, har givet inspiration til den dybrøde farve, som er valgt til logoet.

Logoet må benyttes af alle medlemmer

Logoet er et genkendeligt kvalitetsstempel for dem, der opsøger advokatbistand, og det må benyttes af alle Advokatsamfundets medlemmer, det vil sige af advokater i forbindelse med udøvelsen af advokatvirksomhed, forstået i overensstemmelse med retsplejelovens § 124.

Logoet må derimod ikke anvendes af andre end advokater eller anvendes til at markedsføre produkter, som særligt er bestemt for eller anvendes af advokater.

Retningslinjerne for brugen af logoet

Logoet kan eksempelvis bruges i forbindelse med annoncering, brochuremateriale, hjemmesider og andet materiale, som retter sig mod offentligheden, og hvor advokaten eller advokatfirmaet ønsker at gøre opmærksom på sin tilknytning til Advokatsamfundet. Logoet kan også bruges i en daglig sammenhæng, f.eks. på brevpapir eller på visitkort. Se de nærmere retningslinjer i designmanualen.

For at sikre en ensartet anvendelse for brugen af logoet skal disse retningslinjer følges:

  • Advokatsamfundets logo skal holdes adskilt fra advokatens eget navn og eventuelle logo.
  • Advokatsamfundets logo skal placeres sidst, under eller efter egen tekst. Logoet skal enten gengives i sort/hvid eller i den dybrøde farve.

Registrering af logoet

Advokatsamfundets logo er beskyttet som fællesmærke på følgende vis:

  • Logoet alene i sort/hvid samt i den røde farve.
  • Logoet i kombination med ordmærket, ADVOKATSAMFUNDET.
  • Logoet i kombination med ordmærket, DET DANSKE ADVOKATSAMFUND.

Logoet er et genkendeligt kvalitetsstempel for dem, der opsøger advokatbistand, og det må benyttes af alle Advokatsamfundets medlemmer.