Spring hovednavigationen over

Hvis du ikke har en juridisk eksamen fra et EU-land eller EØS-land er det ikke muligt at blive advokatfuldmægtig eller advokat. Dette gælder også selv om du allerede har ret til at praktisere i et ikke-EU-land.

Hvis du har en juridisk eksamen fra et ikke-EU-land og overvejer en dansk juragrad, kan du rette henvendelse til et af de danske universiteter, som vil kunne rådgive dig om eventuel overførsel af merit på baggrund af din udenlandske juragrad.

Når du har en dansk juridisk kandidateksamen, vil du kunne blive ansat som advokatfuldmægtig.