Spring hovednavigationen over

Hvis du ikke har en juridisk eksamen fra et EU-land eller EØS-land er det ikke muligt at blive advokatfuldmægtig eller advokat. Dette gælder også selv om du allerede har ret til at praktisere i et ikke-EU-land.

Hvis du har en juridisk eksamen fra et ikke-EU-land, kan du rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med henblik på at få vurderet, om din eksamen i et vist omfang kan erstatte fag på den danske jurauddannelse.

Når du har en dansk juridisk kandidateksamen, vil du kunne blive ansat som advokatfuldmægtig.