Spring hovednavigationen over

Udvalget varetager alle opgaver i relation til reglerne om obligatorisk efteruddannelse og forestår kontrol og tilsyn med reglernes overholdelse.

Kommissorium

Udvalget varetager alle opgaver i relation til de nye regler om obligatorisk efteruddannelse og forestår kontrol og tilsyn med reglernes overholdelse. Derudover afgiver udvalget udtalelser til Justitsministeriet vedrørende ansøgninger om advokatbeskikkelse på baggrund af anden praktisk juridisk virksomhed end de i retsplejelovens § 119, stk. 3, nævnte stillinger (§ 119, stk. 4-sager), og vedrørende fastsættelse af prøvetid for borgere i andre EU-lande med en eksamen svarende til dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen (§ 135a-sager).

Medlemmer:

Advokat Allan Nejbjerg (formand)
Advokat Anders Braad
Advokat Stine Kalsmose Jakobsen
Advokat Nikolaj Linneballe
Advokat Bjørn Nielsen
Advokat Ania Pacyk Nielsen
Advokat Helene Valbjørn

Sekretariat:

Juridisk konsulent Michelle Khaleque (udvalgssekretær)