Spring hovednavigationen over

Udvalget varetager alle opgaver i relation til reglerne om obligatorisk efteruddannelse og forestår kontrol og tilsyn med reglernes overholdelse.

Kommissorium

Udvalget varetager alle opgaver i relation til de nye regler om obligatorisk efteruddannelse og forestår kontrol og tilsyn med reglernes overholdelse. 

Medlemmer:

Advokat Allan Nejbjerg (formand)
Advokat Anders Braad
Advokat Per Hemmer
Advokat Stine Kalsmose Jakobsen
Advokat Bjørn Nielsen
Advokat Ania Pacyk Nielsen
Advokat Helene Valbjørn

Sekretariat:

Chefkonsulent Camilla Overlund (udvalgssekretær)