Spring hovednavigationen over

En af Advokatsamfundets vigtigste opgaver er at arbejde for det danske retssamfund. Som led heri deltager Advokatrådet i lovgivningsprocessen som fast høringspart hos ministerier og styrelser.

Det er en del af lovgivningsprocessen, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere på udkast til ny lovgivning og sende deres bemærkninger i form af et høringssvar. Bistået af Advokatrådets faglige udvalg og en række advokater med ekspertise inden for forskellige retsområder udarbejder rådet hvert år mange høringssvar med fokus på retssikkerheden for borgere og virksomheder.

Du kan finde alle Advokatrådets høringssvar her.