Spring hovednavigationen over

Du skal kunne dokumentere din deltagelse i obligatorisk efteruddannelse. Advokatsamfundet har udarbejdet en blanket, der kan hjælpe dig med dokumentationen.

Din deltagelse i obligatorisk efteruddannelse skal leve op til bekendtgørelsens formkrav for at kunne anses for obligatorisk efteruddannelse. Følgende oplysninger skal fremgå af deltagerbeviset:

  • hvert undervisningsforløb skal samlet udgøre mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed,
  • der skal foreligge et kursusprogram, en målbeskrivelse, en fagbeskrivelse eller lignende beskrivelse af undervisningen,
  • underviserens faglige kompetence inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen, og
  • der skal foreligge dokumentation for advokaten eller advokatfuldmægtigens deltagelse i undervisningsforløbet, eksempelvis i form af et kursusbevis underskrevet af underviseren.

Det er dit ansvar som advokat at sikre, at deltagerbeviset lever op til de krav, der stilles til dokumentation af obligatorisk efteruddannelse.

Det vil være en fordel, hvis kursusudbyderne udformer deltagerbeviser således, at oplysninger om program, undervisere og antallet af lektioner fremgår af det samme dokument.

Blanket

Advokatsamfundet har udarbejdet en blanket, som kan bruges til at udfylde deltagerbeviser. Blanketten kan benyttes af såvel advokater som af kursusudbydere til at sikre, at kursusbeviset er fyldestgørende i forhold til formkravene.

Særligt på kurser og uddannelser, som ikke udsteder deltagerbeviser, eller hvor der ikke bliver ført fraværsprotokol, kan det være relevant for dig som advokat at forhåndsudfylde blanketten og få underviseren eller udbyderen til at bekræfte din deltagelse – eksempelvis ved underskrift på blanketten.

Et eksamensbevis er ikke tilstrækkelig dokumentation, hvis det ikke fremgår af beviset, at du har deltaget i samtlige undervisningsmoduler. Det er derfor nødvendigt at fremskaffe dokumentation for din tilstedeværelse på kurset eller uddannelsen for, at du kan være sikker på, at det tæller med som obligatorisk efteruddannelse.

Du kan downloade blanketten her:

Blanket for deltagerbevis - dansk  
Blanket for deltagerbevis - engelsk

Advokatvagt/retshjælp

Advokatsamfundet har endvidere udarbejdet en blanket til brug for advokatfuldmægtiges dokumentation af rådgivningsvirksomhed i advokatvagter og på retshjælpskontorer.

Blanket til dokumentation af rådgivningsvirksomhed i advokatvagter/på retshjælpskontorer

Digital efteruddannelse

Ved deltagelse i onlinekurser/e-learning er det i sagens natur ikke muligt at få sin undervisers underskrift på en blanket. På sådanne kurser stilles der krav om, at det kan udledes, at advokaten har været til stede under forløbet.

Der gælder disse retningslinjer for godkendelse af digital efteruddannelse.

Efteruddannelsesbekendtgørelsens § 3 (formkrav til obligatorisk efteruddannelse)

Et undervisningsforløb skal i øvrigt opfylde følgende betingelser for at kunne anses for efteruddannelse efter § 1:

  • hvert undervisningsforløb skal samlet udgøre mindst 3 lektioner af 45 minutters varighed,
  • der skal foreligge et kursusprogram, en målbeskrivelse, en fagbeskrivelse eller lignende beskrivelse af undervisningen,
  • underviserens faglige kompetence inden for det pågældende felt skal kunne dokumenteres af udbyderen, og
  • der skal foreligge dokumentation for advokaten eller advokatfuldmægtigens deltagelse i undervisningsforløbet, eksempelvis i form af et kursusbevis underskrevet af underviseren.

Stk. 2. Et undervisningsforløb kan gennemføres både eksternt hos en kursusudbyder mv., internt af et advokatkontor mv. eller i et samarbejde mellem flere advokatkontorer mv.

Stk. 3. E-læring eller tilsvarende it-baseret undervisning kan udgøre efteruddannelse, hvis betingelserne i denne bestemmelse og i § 2 er opfyldt. Den tid, hvor en underviser på et e-læringsforløb er til rådighed for kursusdeltagerne, kan anses for undervisningsvirksomhed, jf. § 5.