Spring hovednavigationen over

På kurset Regnskabsforståelse lærer du om de overordnede lovgivningsmæssige krav til virksomheders aflæggelse af årsrapport, og hvilke formål en årsrapport opfylder i relation til eksempelvis virksomhedens ejere, kreditorer og offentligheden. Du lærer også om årsrapportens indhold og bestanddele, herunder også dens taldel, så du kan finde relevante oplysninger. Derudover lærer du, hvordan du som rådgiver foretager en overordnet bedømmelse af en årsrapport, så du kan danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation. Kurset varer to dage.

Læreplan for Regnskabsforståelse

Se alle
 • Delemne: Introduktion til årsrapporten

  Formål

  Advokatfuldmægtigen skal kende de overordnede lovgivningsmæssige krav til virksomheders aflæggelse af årsrapport, og hvilke formål en årsrapport opfylder i relation til fx virksomhedens ejere, kreditorer og offentligheden.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • have kendskab til årsregnskabsloven som rammelov
  • kunne anvende regnskabsklasserne til at afgøre, hvilke informationer en årsrapport for en given virksomhed skal indeholde
  • have kendskab til årsrapportens interessenter
  • have kendskab til de grundlæggende regnskabsprincipper/-begreber: Going concern, matching, periodisering, konsistens, kontinuitet, væsentlighed, klarhed og neutralitet.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Årsregnskabsloven
  • Plancher
  • Eksempler på årsrapporter
 • Delemne: Årsrapportens bestanddele

  Formål

  Advokatfuldmægtigen skal kunne finde relevante oplysninger i årsrapporten og skal derfor kende årsrapportens indhold og bestanddele.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • have kendskab til årsrapportens bestanddele: Tekstdel, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter
  • forstå ansvarsfordelingen mellem virksomhedens ledelse og revisor
  • forstå kravene til indholdet af ledelsens erklæring og ledelsens beretning, sidstnævnte afhængigt af regnskabsklasse
  • forstå revisionspåtegningen, herunder hvilke dele af årsrapporten der revideres og revisors brug af forbehold og supplerende bemærkninger,
  • kunne analysere en påtegning og vurdere, om den er problematisk eller uproblematisk
  • have kendskab til betydningen af anvendt regnskabspraksis.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Årsregnskabsloven
  • Plancher
  • Eksempel på årsrapport
  • Eksempler på beretninger og revisionspåtegninger
 • Delemne: Udvalgte regnskabsposter

  Formål

  Advokatfuldmægtigen skal kunne finde relevante oplysninger i årsrapporten og skal derfor have et nærmere kendskab til årsrapportens taldel.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • have kendskab til opstilling og indhold af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter
  • have kendskab til udvalgte kæder af indtægter/omkostninger, og hvordan disse indregnes og præsenteres i årsrapporten

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Plancher
  • Eksempler
 • Delemne: Regnskabsanalyse

  Formål

  Advokatfuldmægtigen skal som rådgiver kunne danne sig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og skal derfor kunne foretage en overordnet bedømmelse af en årsrapport.

  Faglige mål

  Deltagerne på advokatuddannelsen skal:

  • forstå ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis’ betydning for den indledende vurdering af årsrapporten
  • forstå elementerne LARS F-modellen
  • forstå og kunne beregne nøgletallene likviditetsgrad, omsætningshastigheder på varelager og tilgodehavender, dækningsgrad, afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning, soliditetsgrad og aktiernes indre værdi.
  • med baggrund i ovenstående overordnet kunne analysere en virksomheds finansielle stilling, udviklingshastighed og -retning, herunder vurdere potentielle faresignaler.

  Materialesamling til undervisning og eksamen (teori)

  • Plancher
  • Eksempel på årsrapport med analyse