Spring hovednavigationen over

Advokatrådet

Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse, som afgør de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet.

Advokatrådet består af 15 advokater og er Advokatsamfundets bestyrelse. Formanden vælges direkte på Advokatmødet for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. De resterende 14 medlemmer vælges på kredsmøder i de otte advokatkredse, som landet er opdelt i.

De menige rådsmedlemmer vælges ligesom formanden for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Advokatrådets opgaver

Advokatrådet fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne med at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet.

Advokatrådets medlemmer 2019-2021

Peter Fogh (formand)
Charlotte Krarup (næstformand)
Liv Dyrhauge-Klargaard
Klavs V. Gravesen
Martin Lavesen
Nikolaj Linneballe
Lone Møller
Karoline Normann
Randi Bach Poulsen
Birgitte Fobian Rolighed
Johnnie Schmidt
Allan Sørensen
Susan Sørensen
Philip S. Thorsen
Karen Wung-Sung

Sekretariat:
Chefkonsulent Maria Lynggaard Hjorth (rådssekretær)