Spring hovednavigationen over

Advokatrådet

Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse, som afgør de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet.

Hvad sker der i Advokatrådet? Formand Martin Lavesen fortæller her på film

Advokatrådet består af 15 advokater og er Advokatsamfundets bestyrelse. Formanden vælges direkte på Advokatmødet for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. De resterende 14 medlemmer vælges på kredsmøder i de otte advokatkredse, som landet er opdelt i.

De menige rådsmedlemmer vælges ligesom formanden for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Advokatrådets opgaver

Advokatrådet fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne med at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet.

Pressekontakt

Er du interesseret i at tale med en fra Advokatrådets formandskab, udvalgsformænd eller rådsmedlemmer, så kan du finde pressekontakt her.

Advokatrådets medlemmer 2023-2025

Martin Lavesen (formand)
Birgitte Sølvkær Olesen (næstformand)
Christian Bachmann
Anders Braad
Liv Dyrhauge-Klargaard
Simon Frøsig
Klavs V. Gravesen
Per Hemmer
Finn Rasmussen
Michael Kjær Lauritsen
Andreas Leidesdorff
Nikolaj Linneballe
Allan Nejbjerg
Ole Spiermann
Bolette Wildt

Sekretariat:

Rådssekretær Sabrina Faye Paulmann

Martin Lavesen

DLA Piper, København
Formand for Advokatrådet 2021
Medlem af Advokatrådet 2015
Formand for Advokatsamfundets Fond
Medlem af Strukturudvalget
Medlem af udvalget for virksomhedsansatte advokaters vilkår

Advokatrådets formand, Martin Lavesen

Birgitte Sølvkær Olesen

Halling-Overgaard Advokatfirma
Næstformand for Advokatrådet 2023
Medlem af Advokatrådet 2021
Medlem af responsumudvalget
Medlem af skatteudvalget
Medlem af strukturudvalget
Medlem af udvalget for virksomhedsansatte advokaters vilkår

Birgitte Sølvkær Olesen

Christian Bachmann

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, Aarhus
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for skatteudvalget
Medlem af responsumudvalget

Christian Bachmann

Anders Braad

Haugaard/Braad Advokatfirma
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for Justitsministeriets Kursusudvalg
Medlem af responsumudvalget
Medlem af uddannelsesudvalget
Medlem af Advokatsamfundets Fond

Anders Braad

Liv Dyrhauge-Klargaard

Advokatfirmaet Strauss & Garlik, Svendborg
Medlem af Advokatrådet 2019
Medlem af responsumudvalget
Formand for Birthe Daells Fond

Liv Dyrhauge Klargaard

Simon Frøsig

Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, København
Medlem af Advokatrådet 2023
Medlem af internationalt udvalg
Medlem af procesretsudvalget
Medlem af regel- og tilsynsudvalget

Simon Frøsig

Klavs V. Gravesen

Horten, Hellerup
Medlem af Advokatrådet 2019
Formand for regel- og tilsynsudvalget

Klavs V. Gravesen

Per Hemmer

Bech Bruun, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for internationalt udvalg
Medlem af grundrettighedsudvalget
Medlem af uddannelsesudvalget

Advokat Per Hemmer

Michael Kjær Lauritsen

Nielsen Nørager, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for responsumudvalget
Medlem af procesretsudvalget
Medlem af regel- og tilsynsudvalget
Medlem af Birthe Daells Fond

Michael Kjær Lauritsen

Andreas Leidesdorff

ditAdvokathus, Ringkøbing
Medlem af Advokatrådet 2023
Medlem af strukturudvalget
Medlem af Birthe Daells Fond

Andreas Leidesdorff

Nikolaj Linneballe

Knop & Co Advokater
Medlem af Advokatrådet 2019
Formand for procesretsudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af strukturudvalget
Medlem af Advokatsamfundets Fond
Medlem af Justitsministeriets Kursusudvalg

Nikolaj Linneballe

Allan Nejbjerg

Penta Advokater, Ribe
Medlem af Advokatrådet 2019
Formand for uddannelsesudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af strafferetsudvalget
Formand for Advokatsamfundets Understøttelsesfond

Allan Sørensen

Ole Spiermann

Bruun & Hjejle, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for grundrettighedsudvalget
Medlem af procesretsudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af udvalget for virksomhedsansatte advokaters vilkår

Ole Spiermann

Bolette Wildt

Genmab A/S, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for udvalget for virksomhedsansatte advokaters vilkår
Medlem af internationalt udvalg
Medlem af regel- og tilsynsudvalget


Bolette Wildt