Spring hovednavigationen over

Advokatrådet

Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse, som afgør de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet.

Advokatrådet består af 15 advokater og er Advokatsamfundets bestyrelse. Formanden vælges direkte på Advokatmødet for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. De resterende 14 medlemmer vælges på kredsmøder i de otte advokatkredse, som landet er opdelt i.

De menige rådsmedlemmer vælges ligesom formanden for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Advokatrådets opgaver

Advokatrådet fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne med at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet.

Advokatrådets medlemmer 2021-2023

Martin Lavesen (formand)
Charlotte Krarup (næstformand)
Christian Bachmann
Anders Braad
Liv Dyrhauge-Klargaard
Klavs V. Gravesen
Per Hemmer
Michael Kjær Lauritsen
Nikolaj Linneballe
Karoline Normann
Birgitte Sølvkær Olesen
Ole Spiermann
Allan Nejbjerg
Bolette Wildt
Karen Wung-Sung

Sekretariat:
Chefkonsulent Maria Lynggaard Hjorth (rådssekretær)

Download pdf med Advokatrådets medlemmer

Martin Lavesen

DLA Piper, København
Formand for Advokatrådet 2021
Medlem af Advokatrådet 2015
Formand for Advokatsamfundets Fond

Advokatrådets formand, Martin Lavesen

Charlotte Krarup

Krarup Advokatfirma, Herning
Næstformand for Advokatrådet 2019
Medlem af Advokatrådet 2017
Medlem af regel- og tilsynsudvalget
Medlem af Advokatsamfundets Fond

Advokatrådets næstformand, Charlotte Krarup

Christian Bachmann

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, Aarhus
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for skatteudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af Birthe Daells Fond

Christian Bachmann

Anders Braad

Haugaard/Braad Advokatfirma
Medlem af Advokatrådet 2021
Medlem af responsumudvalget
Medlem af uddannelsesudvalget
Medlem af Sagfører H. Toftkilds Legat

Anders Braad

Liv Dyrhauge-Klargaard

Meyn Advokater, Svendborg
Medlem af Advokatrådet 2019
Medlem af internationalt udvalg
Formand for Birthe Daells Fond

Liv Dyrhauge-Klargaard

Klavs V. Gravesen

Horten, Hellerup
Medlem af Advokatrådet 2019
Formand for responsumudvalget
Medlem af regel- og tilsynsudvalget
Formand for Sagfører H. Toftkilds Legat

Klavs V. Gravesen

Per Hemmer

Bech Bruun, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for internationalt udvalg
Medlem af grundrettighedsudvalget

Advokat Per Hemmer

Michael Kjær Lauritsen

Nielsen Nørager, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Medlem af procesretsudvalget
Medlem af regel- og tilsynsudvalget
Formand for Justitsministeriets Kursusudvalg
Medlem af Birthe Daells Fond

Michael Kjær Lauritsen

Nikolaj Linneballe

Knop & Co Advokater
Medlem af Advokatrådet 2019
Formand for procesretsudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af uddannelsesudvalget

Nikolaj Linneballe

Karoline Normann

Stagetorn Advokater, København
Medlem af Advokatrådet 2017
Formand for strafferetsudvalget
Medlem af grundrettighedsudvalget
Medlem af Justitsministeriets Kursusudvalg

Karoline Normann

Birgitte Sølvkær Olesen

Halling-Overgaard Advokatfirma
Medlem af Advokatrådet 2021
Medlem af procesretsudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af skatteudvalget

Birgitte Sølvkær

Ole Spiermann

Bruun & Hjejle, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Formand for grundrettighedsudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af Advokatsamfundets Fond

Ole Spiermann

Allan Nejbjerg

Penta Advokater, Ribe
Medlem af Advokatrådet 2019
Formand for uddannelsesudvalget
Medlem af responsumudvalget
Medlem af strafferetsudvalget
Formand for Understøttelsesfonden

Allan Sørensen

Bolette Wildt

Ferring Pharmaceuticals, København
Medlem af Advokatrådet 2021
Medlem af internationalt udvalg
Medlem af regel- og tilsynsudvalget

Bolette Wildt

Karen Wung-Sung

Advodan, Holbæk
Medlem af Advokatrådet 2017
Formand for regel- og tilsynsudvalget
Medlem af Understøttelsesfonden

Karen Wung-Sung