Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundets historie

Advokatsamfundet er nedsat ved lov i 1919. Reglerne for Advokatsamfundet indgår som en del af Retsplejeloven. Med mere en 100 år bag sig har Advokatsamfundet været i konstant udvikling.

Advokatsamfundet, som vi kender det i dag, blev etableret i 1919 og har siden dengang både holdt fast i en række principper, for eksempel høje standarder for advokatetik og retssikkerhed og løbende udviklet områder som uddannelse, tilsyn og internationalt samarbejde.

Historien bag Advokatsamfundet går dog oprindelig helt tilbage til 1886, da den danske Sagførerforening blev oprettet. Med inspiration fra England, Tyskland og Frankrig havde foreningen som sit mål at sikre danske sagføreres anseelse og uafhængighed fra stat og myndigheder.

Nedsat ved lov

Med retsplejelovens vedtagelse i 1916 blev det besluttet, at der skulle være en samlet landsdækkende forening for danske advokater. I samme omgang blev Sagførerforeningens hovedbestyrelse, Sagførerrådet, oprettet.

Nogle år senere ændrede den danske Sagførerforening navn til det danske Sagførersamfund, og det blev foreslået, at alle danske advokater skulle være lovpligtige medlemmer. Det var dog ikke alle advokater, der var tilhængere af forslaget. Forskellige oppositionsgrupper blev dannet, og ikke mindst det tvungne medlemskab og størrelsen på medlemskontingentet var stridspunkter. 

Fra sagfører til advokat

Efter at have taget hensyn til de kritiske røster stadfæstede Justitsministeriet i 1933 vedtægterne for det danske Sagførersamfund. Samme år blev Sagførernævnet dannet for at behandle sager om advokater, der har tilsidesat god advokatskik.

I 1958 betød en lovændring, at alle danske sagførere nu kunne kaldes advokater. Derfor skiftede Sagførerforeningens instanser også navn og har siden været kendt som Advokatnævnet, Advokatrådet og Advokatsamfundet.

Advokaternes hus

Siden 1971 har Advokatsamfundet hørt hjemme i Advokaternes Hus i Kronprinsessegade 28 i København. Købet af ejendommen blev delvis finansieret af landets advokater i form af både gaver og køb af seks procents partialobligationer på 5.000 og 10.000 kroner. På trods af den beskedne forrentning var der stor opbakning til projektet. En anonym advokat skænkede tilmed 50.000 kroner, ligesom der også blev søgt fondsmidler til købet.

Ejendommen er opført af arkitekt J.H. Rawert og stod færdig i 1807. Huset blev fredet i 1945 og blev i forbindelse med Advokatsamfundets overtagelse ombygget af arkitekturprofessor Hans Erling Langkilde. 


Retssikkerhed, uafhængighed, integritet

Selvom der er sket meget siden begyndelsen, er værdierne de samme i Advokatsamfundet.

Vi arbejder stadig på et politisk neutralt grundlag og for at sikre landets advokater uafhængighed og integritet og værne om borgernes retssikkerhed.

Gennem vores daglige arbejde giver vi vores værdier videre til kommende generationer af advokater, og vi arbejder med respekt for vores historie – og for den fremtid, vi er en del af.

Det danske Advokatsamfund samarbejder med tilsvarende organisationer i europæisk og internationalt regi gennem CCBE og IBA.

Advokatsamfundet er særligt i Danmark, da det er det eneste Advokatsamfund, og da det er nedsat ved lov.

I andre lande, eksempelvis Italien, findes der flere Advokatsamfund, og det er ikke i alle lande, at Advokatsamfund er inkorporeret som en del af den nationale lovgivning.

I 1958 betød en lovændring, at alle danske sagførere nu kunne kaldes advokater.

Tidslinje

1886 - Den danske sagførerforening bliver oprettet

1916 - Vedtagelse af Retsplejeloven.

1919 - Retsplejeloven træder i kraft, og der er lovpligtigt medlemskab af Sagførerforeningen. Sagførerrådet bliver oprettet.

1933 - Justitsministeriet stadfæster vedtægterne for det, der nu hedder Sagførersamfundet. Sagførernævnet bliver oprettet.

1947 - IBA etableres. International Bar Association blev oprettet kort efter FN for at medvirke til global fred og retfærdighed gennem det internationale retssystem.

1958 - Advokattitlen bliver indført. Sagfører har nu retten til at kalde sig advokat, og instanserne skifter navn til Advokatsamfundet, Advokatrådet og Advokatnævnet.

1960 - CCBE etableres.

1971 - Advokatsamfundet flytter ind i Advokaternes Hus i Kronprinsessegade 28.

1973 - Advokatsamfundet tilslutter sig det europæiske samarbejde i CCBE.

2009 - Advokatsamfundet begynder på eget initiativ at føre tilsyn med, at advokater lever op til god advokatskik.

2019 - Advokatsamfundet, som vi kender det, fejrer 100-års jubilæum ligesom Retsplejeloven.

2020 – Advokatsamfundet indfører hvidvasktilsyn.

100 års jubilæumsbog

Lovord

I 2019 fejrede Advokatsamfundet 100 års jubilæum og udgav i den anledning en jubilæumsbog i samarbejde med Gyldendal og forfatter og historiker Bo Lidegaard. Her kan du læse portrætter af ti fremtrædende danske advokater, som har gjort en forskel gennem tiden.

Jubilæumsbogen Lovord