Spring hovednavigationen over

Strafferetsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde

Strafferetsudvalget dækker straffeproces og strafferettens område i øvrigt.

Udvalgets opgaver 

a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer: 

Advokat Karoline D. Normann (forperson)
Advokat Casper Andreasen
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Advokat Thomas Lindberg Brædder
Advokat Lasse Martin Dueholm
Advokat Katrine Gottlieb
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat Linda Hebo Lange
Advokat Allan Nejbjerg
Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen
Professor emeritus Jørn Vestergaard

Sekretariat:

Chefkonsulent Janne Holstein Pehrson (udvalgssekretær)