Spring hovednavigationen over

Strafferetsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Strafferetsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde

Strafferetsudvalget dækker straffeproces og strafferettens område i øvrigt.

Udvalgets opgaver 

a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer: 

Advokat Karoline D. Normann (formand)
Advokat Casper Andreasen
Advokat Jakob Skaarup Arrevad
Advokat Kim Bagge
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Advokat Bjarne Frøberg
Advokat Katrine Gottlieb
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat Anders Nemeth
Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen
Advokat Allan Sørensen
Professor emeritus Jørn Vestergaard

Sekretariat:

Chefkonsulent Karina Winther (udvalgssekretær)