Spring hovednavigationen over

Strafferetsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde

Strafferetsudvalget dækker straffeproces og strafferettens område i øvrigt.

Udvalgets opgaver 

a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer: 

Advokat Karoline D. Normann (forperson)
Advokat Casper Andreasen
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Advokat Thomas Lindberg Brædder
Advokat Lasse Martin Dueholm
Advokat Katrine Gottlieb
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat Allan Nejbjerg
Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen
Professor emeritus Jørn Vestergaard

Sekretariat:

Chefkonsulent Janne Holstein Pehrson (udvalgssekretær)