Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål m.m.

Formål

Advokatsamfundets Fonds formål er,

• at styrke advokatstandens selvstændighed, uafhængighed og faglige kompetencer,
• at fremme advokatens positive relationer til samfundet som helhed,
• at varetage undervisnings- og oplysningsvirksomhed, der vedrører retlige forhold eller fremmer retsvidenskaben og retssikkerheden inden for retsplejen og den offentlige forvaltning.

Fondens midler

Fondens midler bliver uddelt som en hædersgave i forbindelse med generalforsamlingen på Advokatmødet. Fondens bestyrelse beslutter, hvem der skal have hædersgaven, på baggrund af ovenstående kriterier.


Bestyrelse:
Advokat Peter Fogh (formand)
Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton
Advokat Tove Hovgaard Dahl
Rektor Henrik Dam
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Kirsten Reimers-Lund
Advokat Susan Sørensen

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Advokatsamfundets Fond