Spring hovednavigationen over

Oplysninger om fondens formål m.m.

Formål

Advokatsamfundets Fonds formål er,

• at styrke advokatstandens selvstændighed, uafhængighed og faglige kompetencer,
• at fremme advokatens positive relationer til samfundet som helhed,
• at varetage undervisnings- og oplysningsvirksomhed, der vedrører retlige forhold eller fremmer retsvidenskaben og retssikkerheden inden for retsplejen og den offentlige forvaltning.

Fondens midler

Fondens midler bliver uddelt som en hædersgave. Fondens bestyrelse beslutter, hvem der skal have hædersgaven, på baggrund af ovenstående kriterier.

Bestyrelse

Advokat Martin Lavesen (formand)
Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton
Advokat Anders Braad
Advokat Tove Hovgaard Dahl
Advokat Nikolaj Linneballe
Dekan Jacob Graff Nielsen
Vakant

Sekretariat:
Anne Junge (sekretær)

Advokatsamfundets underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med uddeling af legater fra Advokatsamfundets Fond