Spring hovednavigationen over

Domstole og retsvæsen

Domstole og advokater hører naturligt sammen, og advokaterne er vigtige deltagere, når retsvæsenet arbejder.

Der er en række regler for domstolene, der er særligt relevante for advokater.

For overhovedet at kunne repræsentere andre i retten, skal advokaten have en tilladelse. Når det drejer sig om blandt andet byretten, så har advokaten allerede tilladelse som følge af advokatbeskikkelsen. For at kunne møde i landsretten og Højesteret skal der noget særligt til.

Der gælder også regler i forbindelse med selve retssagen. Hvordan anlægger advokaten sagen, hvordan søger advokaten om retshjælp, herunder fri proces og forsikringsdækning, og hvilke regler gælder, når advokaten skal kommunikere med retten o.s.v.

Når sagen er ved at være slut, bliver det relevant for retten og for advokaterne at se på, hvordan de omkostninger, der har været forbundet med sagen, skal fordeles, og hvor store omkostninger, den ene part eventuelt skal pålægges at betale til den anden part.